Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
prosinec 2009
 
1. Docházka:

Docházka oddílu byla v listopadu 2009 86,32%, ani jednou nechyběli Ilča, Mourek, Píďa, Kody, Karol, Ježek, Rybka, Řízek, Želva a Veverka. Z družin měli nejlepší docházku Rejnoci (96%), nejhorší Delfíni (65%). Měsíční úkol – odevzdat v pořádku přidělený vodácký materiál splnili všichni.

 
2. Žabí kwak:

Je tu sváteční čas. A to hned z několika důvodů. Minulý měsíc (v listopadu) jsme oslavili 20 let od tzv. sametové revoluce. Mnozí víte od rodičů nebo ze školy, co že to bylo. Před 20 lety došlo ke změně režimu a po mnohaleté době komunistického bezpráví přišla svoboda. Zase se může skautovat, můžete chodit do klubovny, nosit kroj, hlásit se ke skautům. To tenkrát nešlo. S rodiči můžete jet do světa nebo třeba vám můžou rodiče koupit za dobré chování vodáckou výbavu. Ta také nebyla. V krásných barevných školách máte hodné paní učitelky a vyprávíte si, co kdo umíte a co se vám povedlo. To za nás nikoho nezajímalo. Vzpomínám na tu dobu před 20 lety velmi rád, od listopadu do volby pana prezidenta Havla (29.12.1989) jsem spal jen pár hodin denně. Ráno v pět hodin do tiskárny Plzeňského studenta (první demokratické noviny v Plzni) pro noviny, kde se smělo psát, co byla pravda a vycházela tam Junácká hlídka – první informace o skautu. Ty prodat ráno před školou. Pak na stávkový výbor dohodnout, kdo bude na odpolední demonstraci a pak do školy. Tu jsem musel dávat za jedna nebo dva, abych neslyšel – no jo, stávkař a neučí se. Odpoledne do skauta, který akorát vznikal, a pak tak v sedm večer domů připravit program do klubovny a nakonec se učit a ráno nanovo. Ve skautu jsem se tenkrát naučil, že práce skauta je nadprůměrná až bezchybná. Podobně na tom byli i vaši rodiče. Dělali jsme to ale rádi, pro vás a podle toho, jak vidíme, že se vám daří, tak to bylo dobře. Další důležitou událostí letošního listopadu je, že tento svět opustil doktor práv pan Vojtěch Cepl. Většina z vás asi neví, kdo pan Cepl byl – byl to jeden z autorů české Ústavy. Dá se říct, že Ústava je vlastně taková kniha, nebo sešit, kde je napsáno, jak se budeme v naší České republice chovat a jak má fungovat naše okolí – město, úřady a tak dál. Pan Cepl vždycky říkal: „Nechceme žít pod vládou jiných lidí, ale pod vládou práva a řádu.“ Když se nad tím zamyslíme, tak vlastně tak funguje i naše Kotva. Fungujeme podle dohodnutých pravidel, která platí pro všechny a naše parta nepotřebuje nějakého ukřičeného veledůležitého vedoucího. Nebo ano? Já myslím, že ne. No a hlavně – jsou tu vánoce. Čas, kdy si ve vandrbůchu nebo na netu prohlídneme letošní akce, zavzpomínáme na zážitky a sejdeme se na vánoční oddílovce, dáme čaj a vonící cukroví a hlavně, večer u stromečku se přesvědčíme, jak jsme byli hodní a co jsme si zasloužili. Přeji vám všem, vašim rodinám a blízkým, krásné vánoce.

A v lednu Ahóóóóój Žabák

 
3. Výsledky měsíčního bodování listopad 2009: bodovací arch

Družiny:

1. Rejnoci

průměr 216,8 b.

 

 

2. Kosatky

průměr 197,3 b.

 

 

3. Žraloci

průměr 173,5 b.

 

 

4. Delfíni

průměr 146,3 b.

 


Jednotlivci:

1. Rybka

256 b.

 

 

2. Kody

253 b.

 

 

3. Píďa

245 b.

 

 

4. Ilča

230 b.

 

 

5. Ježek

228 b.

 

 

6. Mourek

218 b.

 

 

7. Davoš

216 b.

 

 

8. Želva

210 b.

 

 

9. Kašpy

206 b.

 

 

10. Veverka

200 b.

 

 

11. Bětka

198 b.

 

 

12. Bertík

174 b.

 

 

13. Řízek

165 b.

 

 

14. Adam

162 b.

 

 

15. Hvězdička

160 b.

 

 

16. Rosňa

126 b.

 

 

17. Rarášek

125 b.

 

 

18. Klárka

84 b.

 

 

19. Rampun

43 b.

 

 

20. Bart

27 b.

 

V celoročním bodování je zatím na prvním místě Kody se 666 body, nejlepší družinou jsou Rejnoci s průměrem 506,9 bodu na jednotlivce.

 
4. Výsledky:
Klíč k městu Karla IV.: 1. místo: Kašpy, Rosňa, Píďa, Kody, Želva (kategorie skautky) Velké klání v uzlování: 1. místo „týmy“ – Kašpy, Ilča, Píďa, Rybka 1. místo „světlušky a vlčata“ – Rybka 3. místo „skauti“ – Kašpy Všem zúčastněným děkujeme za bojové nadšení a vzornou reprezentaci oddílu na těchto skautských závodech.
 
5. Pravidla užívání klíčů od klubovny:
Jak už bylo řečeno, klíče od klubovny a loděnice má dospělé vedení oddílu, tzn. Kaštan, Žabák, Čert a Medvěd. Z toho plyne, že pokud budete potřebovat jít do klubovny, musíte se domluvit s jedním z těchto držitelů klíčů na spolupráci. Klíče od samotné loděnice má i Sopťa, pokud je budete chtít využít, musíte o tom uvědomit některého dospělého člena vedení oddílu (nejlépe patrona družiny). Klubovna se využívá k oddílovým činnostem a chováme se v ní jako u sebe doma, nezapomínáme po sobě vždy řádně uklidit.
 
6. TOKELAU:
Časopis „Bobří stopou“ vyhlásil celoroční hru pro čtenářské kluby a další alespoň tříčlenné týmy na téma objevitelských plaveb kapitána Jamese Cooka. Za náš oddíl již vyplula skupina Rejnoků (Píďa, Kody a Ilča) na lodi „Kotvička“, za což získávají v prosinci do bodování aktivity po deseti bodech. Kdo bude další? Více se dozvíte a svoji posádku můžete stále ještě zaregistrovat na www.dlouhodobka.cz .
 
7. Pochvala:
Vedení oddílu vyslovuje pochvalu Kašpymu, Rosně, Pídě, Ilče, Kodymu, Rybce a Želvě za vynikající výsledky a získání prvního místa v závodech Klíč k městu Karla IV. a Velké klání v uzlování.
 
8. Poděkování:
Admiralita Kotvy děkuje rodičům za pomoc při brigádě na Maxově dole (Hejzkovým, Ježkům, Webrovým a Pecháčkům) a při eskymácích v bazénu a brigádě na klubovně (Ježkům, Hubínkovým, Mourečkům, Klasikovi).
 
9. Družinové nástěnky:
Za udržování družinových nástěnek a poutavé zpracování jejich obsahu uděluji družině Rejnoků a Žraloků po 20 bodech do prosincového bodování, kormidelníci je v družině rozdělí dle zásluh a pomoci při tvorbě nástěnek.
 
10. Plnění stezek:

Zasvěcovací stezkou úspěšně prošli v termínu dvou měsíců Adam, Želva, Ježek, Veverka, Řízek a Klárka, získávají v listopadu a prosinci 2009 měsíční rentu 10 bodů. Rampunovi prodlužuji z důvodu nemoci termín pro splnění podmínek Zasvěcovací stezky o jeden měsíc do 31.12.2009.

 
11. Vodácké vybavení:

Děkuji všem za včasné vrácení oddílového materiálu v pořádku, šprajdy pádla a vesty budou účastníkům Dětských eskymáků zapůjčovány vždy na bazénu. Přidělení pro rok 2010 proběhne v březnu v pořadí podle dosahovaných výsledků.

 
12. Galerie oddílu:

Daniel Svoboda – Rarášek

Vstup do oddílu: 3.10.2007

Úspěchy v oddíle:
•  4. místo ČPV 2008 a 2009 v kategorii C2m

•  1. místo Odemykání 2009

•  1.místo Klíč k městu Karla IV. (kategorie vlčat 2008)

•  3.místo Velké klání v uzlování (kategorie vlčat 2008)

 
13. Registrace 2010:

Registrační poplatek byl pro rok 2010 stanoven ve výši 700,- Kč a bude vybírán ve výši po odečtení zaplacené zálohy v lednu.
Součástí registrace je letos poprvé i úhrada povinného odběru skautského časopisu, který je možné si do 4.12.2009 prostřednictvím kapitána oddílu vybrat, nulté číslo vybraného časopisu bude rozesíláno poštou cca v polovině prosince.

 
14. Plán činnosti na prosinec 2009:
Informace a pokyny k akcím nově zkušebně na Facebooku – vstup z oddílového webu přes ikonky
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S – skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce , bodovaná jedenkrát v měsíci
N – nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:

1.12.2009 - Z - oddílovka v krojích - Žabák
11.-13.12.2009 - Z - výprava na Slavkáč - Čert
12.-13.12.2009 - Z - výprava Pidilidí - Sokolí máma
19.12.2009 - D - Betlémské světlo - Sopťa
20.12.2009 - D - Dětské eskymáky - Žabák
22.12.2009 - N - Vánoční oddílovka - Admiralita
23.12.2009 - N - Věšení dobrot pro zvěř - Žabák
24.12.2009 - N - Troubení koled z věže - Žabák
27.12.2009 - N - Vykutálená Kotva (bowling) - Medvěd

výhledový plán na leden a únor 2009:
5.1.2010 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
8.1.2010 - Č - Hadí maturák - Hádě
9.1.2010 - Z - oddílová výprava - Žabák
10.1.2010 - D - dětské eskymáky - Žabák
16.1.2010 - Č - Bonboniera (setkání činovníků) - ORJ PM
19.1.2010 - Z - plavání na Slovanech - Kaštan
23.1.2010 - N - Běžky okolí Javoru - Kaštan
28.-31.1.2010 - D - Eskymácká výprava - Kaštan
31.1.-6.2.2010 - N - Kralický Sněžník - lyže - Sokolí máma
9.2.2010 - Z - oddílovka v krojích - Žabák
19.-21.2.2010 - Z - Šumavské setkání přístavu - Žabák

 
Pokyny k akcím:

Výprava na Slavkáč – 11. - 13.12. 2009 – „Z“ - info:
Zimní výprava pro starší žabičky a vlčata a pro skauty na boudu T.O. Black Condor na Slavkovském lese, spaní ve vlastních spacácích na matracích v boudě, jídlo od sobotní snídaně společné (vařit budeme ve skupinkách 3-4 lidí).
Sraz: v pátek 11.12.2009 v 16:00 hodin na prašném parkovišti vedle Hlavního nádraží ČD (roh Sirkové a Šumavské ulice)
Sebou: teplý spacák, karimatka, ešus, lžíce, hrneček, náhradní ponožky, nůž, baterka (funkční, nejlépe s náhradními bateriemi), svíčka, pláštěnka, pevná obuv, 7 věcí včetně doplněné KPZ, dobrou náladu a veselou mysl nezapomeňte doma…
Přihlášky: se zaplacením účastnického poplatku 100,- Kč nejpozději na úterní schůzce 8.12.2009
Návrat: v neděli 13.12.2009 kolem 18:00 hodiny tamtéž
Cena akce: 100,- Kč (zahrnuje pouze dopravu)
Vedoucí akce: Čert . – 777175163 (certkotva(zavinac)seznam.cz)

 

Okolím Teplé – 12. - 13.12. 2009 – „Z“ - info:
Výprava do tepelského kláštera pro pidilidi a mladší žabičky a vlčata, spaní ve vlastních spacácích ve skautské ubytovně v areálu tepelského kláštera, svačina na sobotu vlastní, od večeře vaříme společně.
Sraz: v sobotu 12.12.2009 v 8:00 hodin u Globusu na parkovišti u benzinové stanice
Sebou: teplé oblečení a pevné boty, čepici, rukavice, pláštěnku, spacák, karimatku, ešus, lžíci, hrneček, funkční baterku, přezůvky, skautský kroj, 7 věcí
Přihlášky: se zaplacením nevratné zálohy 150,- Kč nejpozději na úterní schůzce 8.12.2009
Návrat: v neděli 13.12.2009 kolem 17:00 hodiny tamtéž
Cena akce: 250,- Kč (zahrnuje ubytování, doprava, jídlo)
Vedoucí akce: Sokolí máma – 603417192 (mentlikova.jana(zavinac)seznam.cz)

 
Betlémské světlo – 19. 12. 2009 – „D“ - info:
Rozvoz Betlémského světla na trati Plzeň - Klatovy - Železná Ruda a jeho předávání.
Sraz: v sobotu 19.12.2009 v 14:30 hodin na Hlavním nádraží u sochy hutníka, odjezd do Železné Rudy v 15:02 hodin
Sebou: kroj a jídlo a pití na celé odpoledne a večer
Návrat: ve 21:47 hodin na Hlavní nádraží
Cena akce: 30,- Kč
Podrobnosti sledujte na oficiálním webu http://www.betlemskesvetlo.cz/
Vedoucí akce: Sopťa (sopta(zavinac)volny.cz) - 608358286
 
Dětské eskymáky II. – 20. 12. 2009 – „D“ - info:
Letošní druhé, tentokrát předvánoční Dětské eskymáky.
Sraz: v neděli 20.12.2009 v 08.30 hodin před bazénem TJ Radbuza
Sebou: 100,- Kč na zálohu na zámek, plavky, ručník, mýdlo
Přihlášky: průběžně na FB nebo mailem Žabákovi
Konec: 11:00 hodin
Cena akce : 70,- Kč za dvouhodinovku
Další budou: 10. ledna 2010, 14. února2010, 21. března 2010 od 9 do 11 hodin
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
Vánoční oddílovka – 22.12. 2009 – „N“
Slavnostní vánoční schůzka se stromečkem, dárečky a programem nejen pro rodiče, sourozence a přátele oddílu.
Sraz: v úterý v 15:30 hodin na klubovně, začátek a příchod Ježíška v 16:00 hodin, začátek programu pro rodiče v 16:30 hodin
Jídlo: každý přineste na ochutnání trochu vánočního cukroví
Sebou: kroj, dárečky pro kamarády a dobrou náladu
Vedoucí akce: Kaštan (milanlegat(zavinac)seznam.cz) - 603419470
 
Věšení dobrot pro zvěř – 23. 12. 2009 – „N“
V plánu je polodenní (několikahodinová) výprava ke Kolomazné peci a navěšení dobrot pro zvířata na stromy. Vhodné také pro taťky (mamky budou asi provozovat vánoční úklid) a sourozence (mamky budou chtít mít na ten úklid klid). Pokud budou chtít jít mamky taky, tak není problém.
Akce se uskuteční pouze při přihlášení dostatečného počtu zájemců.
Sraz: v 9:30 hodin na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci
Přihlášky: na družinovkách 15.12.2009, upřesnění na Vánoční oddílovce
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
Troubení koled z věže – 24. 12. 2009 – „N“
Troubení koled z věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Akce trvá tak 15 až 30 minut. Je to takové zastavení před Štědrým večerem a poslechnutí si koled. Předpokládám, že se budou účastnit celé rodiny.
Sraz: v 15:50 hodin na Náměstí Republiky před pasáží bývalého kina Čas (dnes Česká Pojišťovna)
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
Vykutálená Kotva – 27. 12. 2009 – „N“
Přátelský turnaj Admirality, starších skautů a rodičů v bowlingu na Kalikovském mlýně.
Sraz: v neděli 27.12.2009 v 14:00 hodin na Kalikovském mlýně
Vedoucí akce: Medvěd (charlesmedved(zavinac)centrum.cz) – 608253853
 
Eskymácká výprava – 28. - 31.1. 2010 – „D“ - info:
Zimní výprava na setkání skautských oddílů na Českomoravské vrchovině se soutěžemi a hrami, spaní na ve vytápěné budově na matracích ve vlastních spacácích v rekreačním středisku Štíří důl nedaleko Ždírce nad Doubravou, po celou akci společné vaření, průběžné info na zde.
Sraz: ve čtvrtek 28.1.2009 co nejdříve, abychom stihli zahájení (hodina odjezdu bude upřesněna po obdržení propozic k akci)
Návrat: v omezeném počtu do Plzně (řidič Žabák), přímo z akce se odjíždí na jarňáky pod Kralický Sněžník
Sebou: běžecké lyže, spacák, teplé oblečení na lyže, přezůvky a převlečení do chalupy, kroj, oddílové tričko, baterku s náhradními bateriemi (nejlépe čelovku), ešus, lžíce, hrneček, 7 věcí včetně doplněné KPZ
Přihlášky: se zaplacením nevratné zálohy 500,- Kč do 15.12.2009
Cena akce: 900,- Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo)
Vedoucí akce: Kaštan (milanlegat(zavinac)seznam.cz) - 603419470
 
Jarňáky Kralický Sněžník – 31.1. - 6.2.2010 – „N“ - info:
Běžecko – sjezdařský lyžařský pobyt na bývalé faře pod Kralickým Sněžníkem, spaní na postelích ve vlastních spacácích.
Sraz: odjezd přímo z Eskymácké výpravy
Jídlo: po celou akci vaříme společně
Sebou: běžecké a sjezdové lyže, spacák, teplé oblečení na lyže, přezůvky a převlečení do chalupy, oddílové tričko, ešus, lžíce, hrneček, prostěradlo, 7 věcí včetně doplněné KPZ
Přihlášky: se zaplacením nevratné zálohy 500,- Kč co nejdříve – ještě jsou dvě volná místa v autech (bude potvrzeno po ověření možnosti ubytování)
Návrat: 6.2.2009 kolem 20:00 hodiny
Cena akce: 1.300,- Kč (zahrnuje ubytování, jídlo a dopravu z Eskymácké výpravy). Vleky si platí každý sám.
Obsazení aut:
Šarik: Kaštan, Sokolí máma, Sylva, Píďa, Ilča, Kody, Bart
Méďobus: Medvěd, Vendy, Davoš, Bertík, Řízek, 6, 7
Vedoucí akce: Sokolí máma – 603417192 (mentlikova.jana(zavinac)seznam.cz)
 
Zimní přístavní setkání – 19. - 21.2.2010 – „Z“
Zimní setkání oddílů přístavu Omaha na základně „Bílý orel“ na Šumavě, spaní na postelích a karimatkách ve vlastních spacácích, společné vaření.
Sraz: bude upřesněn
Sebou: teplé oblečení do sněhu, spacák, karimatka, přezůvky a převlečení do chalupy, čepice, rukavice, náhradní teplé ponožky, ešus, lžíce, hrneček, 7 věcí včetně doplněné KPZ
Přihlášky: se zaplacením nevratné zálohy 150,- Kč nejpozději na úterní schůzce 12.1.2010
Návrat: v neděli 21.2.2010 kolem 17:00 hodiny na Sindat
Cena akce: 300,- Kč (zahrnuje ubytování, doprava, jídlo)
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
15. Měsíční úkol:

Do vánoční oddílovky upravit a vyzdobit družinové nástěnky a připravit si drobné dárečky pro kamarády. V průběhu vánočních prázdnin si najděte čas na vylepšování techničáků - úkol na leden.

 
16. Měsíční závod:

Tajná činnost družin bude předvedena a vyhodnocena na vánoční oddílovce, na lednové oddílovce 5.1.2010 pak proběhne závod jednotlivců „Co už umím a znám“ v kategoriích pidilidi, vlčata a žabičky, skauti.

 
17. Oddílový obchůdek nabízí:

- oddílové tričko (různé velikosti) 200,- Kč
- Skautskou stezkou (encyklopedie) 170,- Kč
- Skautská praxe 40,- Kč
- sešitek na technický zápisník 30,- Kč
- uzlovací lanko 150 až 170 cm 20,- Kč
- skautský šátek (modrý, žlutý) 40,- Kč
- domovenka „Plzeň“ 20,- Kč
- číslo oddílu 8,- Kč
- oddílové barvy 12,- Kč
- šňůrka k píšťalce 6,- Kč
- samolepky se znakem oddílu 3,- Kč a 7,- Kč (velká)
- pohlednice ze života oddílu 5,- Kč
- Expedice Delta (výprava do delty Dunaje) 220,- Kč
- Modrá hvězda (cyklus 5ti románů) 1.300,- Kč + pošt.

 
18. Oddílová burza:

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

 
V Plzni dne 1.12.2009
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2009:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec