Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
červen 2006
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v květnu 2006 78,57%, stoprocentní docházky dosáhli Sopťa a Raple, nejhorší byl pro nemoc Červ a Hádě (57%). Z družin měli nejlepší docházku Delfíni A (90,5 %), nejhorší Varani (74,3%). Nejlepší docházku od počátku roku mají dlouhodobě Anička (86,27%) a Kašpárek (84,31
 
2. Výsledky měsíčního bodování:
Družiny:
1. Delfíni A průměr 127,0 b.
2. Varani průměr 108,0 b.
3. Delfíni B průměr 99,0 b.
4. Žraloci průměr 33,7 b.
 
Jednotlivci:
1. Sopťa 187 b.
2. Raple 185 b.
3. Kašpárek 156 b.
4. Rádio 143 b.
5. Anička 135 b.
6. Kikina 109 b.
7. Patrick 100 b.
8. Honza 99 b.
9. Hádě 88 b.
10. Poděs 87 b.
11. Žabka 80 b.
12. Sysel 67 b.
13. Tomík 66 b.
14.-15. Mat, Higi 57 b.
16. Červenáček 44 b.
17. Kořen 30 b.
18. Žížala 20 b.
19. Harry 14 b.
 
3. Pochvala:
Uděluji pochvalu Sopťovi a Rapli za vylepení a dostrojení Amerik.
 
4. Povýšení, ustanovení do funkcí:
Dnem 1.6.2006 jmenuji: Světýlka druhým palubním důstojníkem a lodním ošetřovatelem neduživců a přizabitých. Rapli lodivodem s pověřením péčí o materiál. Kikinu lodivodem s pověřením vedení kroniky.
 
5. Plán činnosti na červen 2006:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

7.6.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
10.-11.6.2006 Z  Berounka s rodiči a přáteli - Kaštan
17.-18.6.2006 V-B,R  ČPV Blanice - Čert
28.6.2006 Z  příprava materiálu na tábor admiralita
1.-22.7.2006 V  letní tábor admiralita

výhledový plán na srpen a září:
5.-.6.8.2006 D  dvoudenní pěšárna - Čert
18.-22.8.2006 V-A(B)  Salza 2 (Rakousko) - Čert
2.9.2006 V-B  ČPV Úhlava - Čert
3.9.2006 Z  splutí Klabavy - Kaštan
6.9.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
16.-17.9.2006 V-B  ČPV Teplá, Střela - Čert
22.-24.9.2006 Z  Velká zelená voda Kaštan

 
6. Pokyny k akcím:
 
Plavba s rodiči a přáteli oddílu – 10.-11.6.2006
Splutí Berounky z Plzně do Liblína, možnost zapůjčení lodí a vodáckého materiálu, doprava bude zajištěna auty s vítanou pomocí rodičů, táboření na našem tábořišti u Korečnického mlýna, předpokládaná cena akce je 150,- Kč. Uzávěrka přihlášek na oddílovce 7.6.2006.
 
ČPV Blanice – 17.-18.6.2006
Splutí Blanice s účastí na ČPV, doprava zajištěna Ducatem a Oplem s vlekem, táboření na veřejných tábořištích, předpokládaná cena akce je 300,- Kč. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 200,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 7.6.2006, po tomto datu budou zbylá místa v autech nabídnuta zájemcům z ostatních oddílů přístavu.
 
Salza – Rakousko 2006 – 18.-22.8.2006
Splutí Salzy, Steyeru a dalších atraktivních úseků řek v Rakousku s obtížnost WWII s úseky WWIII, doprava bude v případě dostatečného zájmu zajištěna autobusem, jinak auty s vlekem, táboření na veřejných tábořištích, předpokládaná cena akce je 1.000,- Kč + 12 EUR na campy, v ceně není jídlo. Akce je otevřená pro zdatné děti ročník nar. 1993 a starší, rodiče a přátele oddílu (zájem již projevili někteří členové 99.OVS Žlutý Kvítek a 93.OVS Delfíni), je zajištěna účast cvičitele ČSK Směcha. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 700,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 22.7.2006.
 
V Plzni dne 7. června 2006
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen, duben, květen a poslední strážní koš