Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
září 2006
 
1. Plán činnosti na září 2006:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

2.9.2006 V  ČPV Úhlava - Kaštan
6.9.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
9.9.2006 D Skauti dětem – úklid Světýlko
10.9.2006 Z  Skauti dětem admiralita
16.-17.9.2006 V-B, R ČPV Teplá, Střela - Čert
23.-24.9.2006 V-A  ČPV Hamerský potok - Čert
28.9.2006 Z  Oddílové vodácké závody - Kaštan

výhledový plán na říjen:
4.10.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
6.-8.10.2006 Z  výprava na kolech - Čert
14.-15.10.2006 V-B  VTJZ Vavřinecký potok - Čert
21.-22.10.2006 Z  Zavírání Mže 99.OVS
25.-29.10.2006 Z  podzimky na Kozelce - Kaštan

 
2. Pokyny k akcím:
 
ČPV Teplá, Střela – 16.-17.9.2006
Splutí Teplé a Střely s účastí na ČPV, doprava zajištěna autobusem s vlekem, táboření na veřejném tábořišti ve Žluticích, předpokládaná cena akce je 350,- Kč (doprava, startovné, kemp, jídlo od soboty večer). Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 200,- Kč/os. Předpokládané nakládání vleku v pátek 15.9.2006 odpoledne s účastí alespoň jednoho z posádky každé lodě. Uzávěrka přihlášek 10.9.2006, po tomto datu budou zbylá místa v autech nabídnuta zájemcům z ostatních oddílů přístavu.
 
ČPV Hamerský potok – 23.-24.9.2006
Splutí Hamerského potoka s obtížnost WWII s úseky WWIII s účastí dospělých na ČPV, účast mládeže je v jednání, doprava osobními auty s vlekem, táboření na veřejném tábořišti, předpokládaná cena akce je 450,- Kč (doprava, startovné, kemp, jídlo od soboty večer). Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 300,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 17.9.2006.
 
Oddílové závody se splutím Úhlavy – 28.9.2006
Splutí Úhlavy z Čižic, slalom u loděnice v Černicích, sjezd s povinnými přistáními úseku Hradiště – soutok a rychlostní závod. Uvažuje se o otevření závodu i pro ostatní oddíly. Cena akce je 50,- Kč (doprava). Přihlášky u Kaštana do 24.9.2006.
 
3. Pochvala a poděkování:
Děkuji za pomoc při úklidu klubovny po táboře Rapli, Kikině, Háděti, Sopťovi, Jandě a Aničce a uděluji jim pochvalu za pěkně provedený úklid a uložení táborového materiálu.
 
4. Údržba lodí a odevzdání vodáckého materiálu:
Ukládám do 15.10.2006 opravit přidělené lodě a na oddílovce 1.11.2006 odevzdat k zimnímu uložení přidělený vodácký materiál, řádně usušený a opravený.
 
5. Měsíční úkol:
Do 28.9.2006 odevzdat doplněné a opravené registrační listy a zaplatit 400,- Kč zálohu na registraci pro rok 2007.
 
6. Měsíční závod:
Signalizace (morse, semafor) formou štafety včetně zařazení Kimovky.
 
V Plzni dne 6.9.2006
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen, duben, květen, červen a poslední strážní koš