Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
říjen 2009
 
1. Docházka:

Docházka oddílu byla v září 2009 83,47%, stoprocentní docházku měli Kašpy, Poděs, Bertík, Ilča, Davoš, Mourek, Kody, Karol, Rosňa, Rybka a Aneta. Poloviny a méně oddílových akcí se zúčastnili Bart, Bětka a Martin. Z družin měli nejlepší docházku Delfíni (89,7%), nejhorší Rejnoci (78,6%). Měsíční úkol – zaplatit zálohu na registraci pro nový skautský rok nesplnili Poděs, Bart a Rosňa.

 
2. Žabí kwak:

Je tady říjen - indiánský měsíc padajícího listí. Listí se krásně barví a padá. Těším se, jak dopadnou koláže s listy, které vytváříte. Je po vodácké sezóně, vodácky nás čekají už jen zavírání řek… Měsíc padajícího listí následuje po měsíci lovu. V září jsme se tak rozšířili o nováčky, které doufám zaujmeme a vydrží s námi co nejdéle. Nasazení a statečnost některých z nich na závodech ČPV na Úhlavě a Hamerském potoce bylo vynikající. Líbil se mi týmový duch, veselá nálada a vzorné chování na řece. To se líbilo i ostatním vodákům a několikrát vás chválili a vzpomínali, jak kdysi v takovém oddílu na vodě začínali. Ještě když potom máme na sobě oddílová trička, je to to nejlepší, co si můžeme přát. Mám radost, že už se na vodě nebojíte a jezdíme pro radost. S radostí čekám na konečné výsledky ČPV, letos se nám zadařilo. V měsíci padajícího listí nás čeká Memoriál br. Šiwy – závod ve skautských dovednostech. Také Zavírání plzeňských řek bude zajímavé poměření sil s Delfíny, Žlutým kvítkem, přeštičáky a pražáky. Další možnost vidět jak skautování dělají jinde jinak, ale nakonec stejně. Podzimky – to bude jiné kafe. Sami bez rodičů, na kole a v krásné přírodě Novohradských hor. Užijeme si krásný a barevný podzim a i ospalci začnou snad plnit rychleji svoje stezky. Patroni nováčků a Pidilidí určitě pomůžou se zdárným zvládnutím samotného pobytu. V následujícím listopadu – bláznivém měsíci – zažijeme stejně bláznivou hru v Karlových Varech - Klíče od města Karla IV. Z této hry vozíme již tradičně medaile a hluboké zážitky. Uvidíme letos. Máme opět silný tým, tak předpoklady jsou. Začneme také s bazény a zimním „lodním“ tréninkem. Přeji vám všem hodně úspěchů v podzimní činnosti a štěstí při závodech.

KOTVA VOLÁ.

Žabák

 
3. Výsledky měsíčního bodování září 2009: bodovací arch

Družiny:

1. Delfíni

průměr 171,3 b.

 

 

2. Rejnoci

průměr 157,3 b.

 

 

3. Kosatky

průměr 146,6 b.

 

 

4. Žraloci

průměr 116,6 b.

 

 

Jednotlivci:

1. Kašpy

238 b.

 

 

2. Kody

237 b.

 

 

3. Ilča

220 b.

 

 

4. Rosňa

208 b.

 

 

5. Davoš

192 b.

 

 

6. Píďa

185 b.

 

 

7. Bertík

172 b.

 

 

8. Rarášek

169 b.

 

 

9. Poděs

159 b.

 

 

10. Karol

144 b.

 

 

11. Rybka

142 b.

 

 

12. Mourek

132 b.

 

 

13. Aneta

126 b.

 

 

14. Adam

116 b.

 

 

15. Oliver

93 b.

 

 

16. Anička

66 b.

 

 

17. Bětka

63 b.

 

 

18. Ježek

45 b.

 

 

19. Martin

41 b.

 

 

20. Klárka

38 b.

 

 

21. Bart

20 b.

 

Pravidla oddílového bodování:
Schůzky: účast 5 bodů (za každých započatých 5 minut zpoždění a chybějící vybavení se snižuje o 1 bod) omluven 0 bodů (omluva předem vedoucímu akce) neomluven -5 bodů hry a aktivita v průměru 3 body na člena družiny, při stoprocentní účast se násobí dvěma
Výpravy: účast 10 bodů za den (za každých započatých 5 minut zpoždění a chybějící vybavení se snižuje o 1 bod) omluven 0 bodů (na akci se nehlásil) neomluven -10 bodů (po přihlášení se nedostaví) hry a aktivita a) v průměru 5 bodů na člena družiny, při stoprocentní účast se násobí dvěma (družinové výpravy) b) nejlepší 15 bodů, každý další o jeden bod méně (oddílové výpravy)
Body za hry a aktivitu může vedoucí akce a kormidelník družiny upravovat při zachování celkového součtu bodů za družinu/oddíl.
Měsíční úkol: až 10 bodů podle náročnosti (při splnění celou družinou dvojnásobek)
Měsíční závod: první místo15 nebo 20 bodů podle náročnosti, každé další o 1 bod méně
Km na vodě: do WWII 1 bod/km, obtížnější 2 body/km
Pozornost: za nahlášení chyby ve Strážním koši 5 bodů
Kronika: zápis v kronice až 10 bodů dle kvality s dodáním elektronicky do 3 dnů po akci (pouze písemnou formou -2 body, každý den zpoždění -2 body), použitelný obrázek až 5 bodů
Aktivita: až 10 bodů jednou měsíčně – uděluje kapitán a palubní důstojníci za mimořádné činy
Plnění stezek: za ukončení bloku 5 bodů, za splnění jednotlivých zkoušek „renta“ až 15 bodů na dobu až 18 měsíců
Úklid a brigády: brigádnická hodina až 5 bodů dle odvedené práce (mimo prací při plnění jednotlivých bodů stezek), úklid po schůzce až 3 body (uklízí se ve dvojici)
Další bodované činnosti: dle vyhlášení Admirality

 
4. Výsledky ČPV Úhlava:

C2 M:

1. místo

Sopťa – Píďa

 

6. místo

Rosňa – Bertík

 

7. místo

Kašpy – Adam

 

9. místo

Ilča – Mourek

 

10. místo

Kody - Rarášek

     

K1 dívky:

6. místo

Rybka

     

C2:

15. místo

Medvěd – Davoš

 

29. místo

Martin – Jana

 

38. místo

Švéd – Poděs

 

41. místo

Mour – Aneta

     

K1 muži:

34. místo

Klasik

   
K1 ženy: 17. místo Vlčice
Kotvičky za odvahu získali Ilča za opakované sjezdy Bokovky včetně jízd pozpátku, Adam za nasazení a Rybka za odvážné jízdy na kajaku.

Výsledky ČPV Hamerský potok:

C2 M:

1. místo

Sopťa – Píďa

 

3. místo

Kody - Rarášek

 

4. místo

Ilča – Mourek

 

5. místo

Rybka - Bertík

     

K1 dívky:

6. místo

Rosňa

     

K1 hoši:

5. místo

Kašpy

 
5. Pochvala:
Vedení oddílu vyslovuje pochvalu Sopťovi a Pídě za vzornou reprezentaci na ČPV 2009 – ve všech závodech, které jeli, se umístili na prvním místě.
 
6. Poděkování:
Admiralita děkuje Mourovi na pomoc při dopravě na závody ČVP a ostatní akce a velké osobní nasazení a přístup při řešení cvakanců a ostatních krizových situací.
 
7. Plnění odborek – cyklista, sportovec:
Na Podzimkách na Líčově bude možnost pro vlčata a žabičky si plnit podmínky pro světýlko/vlčka „Cyklista“, skauti a skautky zde mohou pokračovat v plnění odborky „Sportovec“, kde cyklistika je jednou z odborností.
 
8. Plnění stezek:
Připomínáme důležitost plnění stezek. Obracejte se na své patrony, kteří vám rádi pomohou při plnění stezek a zároveň jako patroni pomáhejte aktivně svým svěřencům. Tak se v praxi naučíme pracovat jako tým. A všechny nás to posune na naší cestě dál. Vyhodnocení stavu plnění uděláme na družinovkách.
 
9. Příchod do oddílu:

V září se do oddílu přihlásilo celkem sedm nováčků:

Adam Polák - zařazuji do družiny Delfínů, patronem pro splnění Zasvěcovací stezky je Poděs,
Oliver Skalka - zařazuji do družiny Delfínů, patronem je mu Kašpy,
Adriana Ježková - Ježek - zařazuji do družiny Rejnoků, patronem je jí Kody,
Martin Pajchl - zařazuji do družiny Žraloků, patronem je mu Píďa,
Anetka Fořtová - zařazuji do družiny Žraloků, patronem je jí Rybka,
Anička Hejzková - zařazuji do družiny Žraloků, patronem je jí Rosnička,
Klárka Hubinková - zařazuji do družiny Žraloků, patronem je jí Ilča.

Splnění Zasvěcovací stezky všem ukládám do konce měsíce listopadu (renta 10 bodů po dobu dvou měsíců) a příslušné Nováčkovské zkoušku do konce září 2010 (renta 10 bodů po dobu jednoho roku).

 
10. Ukončení činnosti:
V září svou činnost v oddílu ukončil na vlastní žádost Ilič. Přejeme mu v jeho dalších aktivitách úspěch a rádi ho uvidíme na otevřených akcích oddílu.
 
11. Vodácké vybavení:

Po poslední vodácké akci Zavírání Úhlavy v Přešticích se bude po sezóně vracet půjčené oddílové vybavení. To znamená, že každý vrátí přidělenou vestu, helmu, loďák, pádlo, šprajdy. Prohlédněte si svěřené věci, příjmat se budou čisté, suché, drobně opravené na družinovce 24.11.2009. Kdo neodevzdá, připraví si sumu peněz odpovídající ceně neodevzdaného materiálu. V případě poškození vyžadující opravu větší než drobnou, kontaktujte admiralitu a najdeme řešení. Na dětské eskymáky budou vesty a pádla zapůjčovány na bazénu.

 
12. Opravy a číslování lodí:

Upozorňuji na termín konec října pro dokončení oprav laminátových lodí a očíslování všech lodí, dosud zbývá udělat zabroušení nových záplat a lodě očíslovat. Prosíme zúčastněné o průběžné sdělování stavu prací.

 
13. Galerie oddílu:

Kody – Daniel Fait

Vstup do oddílu: 27. 9. 2006

Úspěchy v oddíle:

•  člunař družiny Rejnoků
•  1. místo Klíč k městu Karla IV. 2007, 2008 kategorie vlčat
•  2. místo v celoročním bodování 2008/2009
•  4. Místo ČPV 2008 v kategorii C2m
•  1. místo Hry na Boleváku – rychlostní C

 
14. Plán činnosti na říjen 2009:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S – skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce , bodovaná jedenkrát v měsíci
N – nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:

3.10.2009 - N - Ornitologická procházka Žabák
6.10.2009 - Z - oddílovka v krojích Kaštan
10.10.2009 - D - Stopou bratra Šiwy Kaštan
13.10.2009   Schůzka rodičů Admiralita
17.10.2009 - Z - Po šesti plzeňských tocích Žabák
18.10.2009 - D - Pitomý tyčky Open Žabák
28.10.-1.11.2009 - Z - Podzimky - Líčov Jana

Tipy na akce:
11.10.2009 Drakiáda (2. Středisko stopa)      
17.10.2009 Fokus (fotoralye po Plzni)      

výhledový plán na listopad 2009:
3.11.2009 - Z - oddílovka v krojích Kaštan
6.-7.11.2009 - D - Klíč k městu Karla IV. Kaštan
14.11.2009 - D - Zamykání Úhlavy Přeštice Žabák
21.11.2009 - V - Vyhlašování ČPV Čert
21.11.2009 - D - Velké klání v uzlování Vlčice
1.12.2009 - Z - oddílovka v krojích Žabák
12.-13.12.2009 - Z - výprava na Slavkáč Čert
19.12.2009 - D - Betlémské světlo Sopťa

V listopadu budou zahájeny „Dětské eskymáky“ - seznámení s lodí a vodáckým plaváním na bazénu TJ Radbuza Plzeň. Půjde opět o jednu neděli v měsíci na dvě hodiny. Přesné termíny budou upřesněny. Účast je více než žádoucí, pro nováčky i jezdiče. Po výuce budou následovat hry a jiná skotačení ve vodě. Vítaná pomoc rodičů (po přihlášení) při vylévání lodí a tahání všeho z bazénu.

13.10.09 se koná v klubovně od 17:45 - 18:15 hodin schůzka s rodiči týkající se Podzimek, akcí oddílu a vybavení na vodu a ostatní činnost (tipy pro Ježíška).

 
Pokyny k akcím:
Memoriál bratra Šiwy - 10.10. 2009 - průběžné info: - pravidla

Skatský závod všestrannosti čtyřčlenných hlídek. Závody skautské všestrannosti pořádané 2. Střediskem Stopa, vhodné i pro nejmenší vlčata a Pidilidi, nejmenší mají trasu závodu značenou papírovými štítky se stopičkami.
Sraz: v sobotu v 8:30 hodin u skautských kluboven na Seneckém rybníku
Jídlo: vlastní svačinu, na místě zajištěn horký čaj
S sebou: kroj a oddílové tričko, převlečení a boty do lesa, přezůvky do klubovny, pláštěnka, 7 věcí včetně doplněné KPZ, hrneček na pití, vybavení dle propozic závodu na FB a oddílových webovkách
Zahájení a ukončení závodu je v krojích!!!
Přihlášky: na oddílovce 6.10.2009
Ukončení: mezi 15:00 a 16:00 hodinou u skautských kluboven na Seneckém rybníce
Startovné: 10,- Kč/osobu
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470 (milanlegat(zavinac)seznam.cz)

 
Zamykání plzeňských toků – „Z“ – 17. 10. 2009 - info:

Vodácký závod pětičlenných hlídek (2x C2 + K1 nebo C1) po plzeňských tocích s plněním různých úkolů, jídlo vlastní.
Sraz: v sobotu 17.10.2009 v 8:00 hodin na klubovně (nakládka lodí a materiálu)
S sebou: věci na vodu, přilba, vesta, házečka, hrneček, 7 věcí včetně doplněné KPZ, na skupinu lékárnička a házečky do lodí, lodní pytel, jídlo a pití na celý den (v případě chladnějšího počasí vhodná termoska s horkým čajem), fitku a vše, co se může na vodě hodit.
Přihlášky: nejpozději na úterní schůzce 13.10.2009
Návrat: cca 18:00 hodin
Cena akce: 50,- Kč (zahrnuje startovné a dopravu)
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747

 
Pitomá tyčka Open 09 – „Z“ – 18. 10. 2009 - info:
Z DŮVODU POČASÍ SE AKCE PŘESOUVÁ DO KLUBOVNY, ZAČÁTEK ZŮSTÁVÁ, KONEC BUDE VE 13. HODIN. ČEKAJÍ NÁS HRY, PROMÍTÁNÍ VIDEÍ A FOTEK A JINÉ TAŠKAŘICE.

Volný vodácký závod na slalomové trati v Českém údolí. Lehoučké poslední závody vhodné pro všechny včetně nováčků a rodičů, případně kamarádů, s minimální pravděpodobností namočení. Pro rodiče ve stejném čase na stejném místě „Buchta Fest 09“ - volný košt pečených dobrot na volné téma - hlavní rozhodčí Žabák
Sraz: v neděli 18.10.2009 v 09:00 hodin na klubovně, po naložení a navázání lodí odjezd na slalomovou trať do Českého údolí
Jídlo: vlastní včetně dostatku pití
S sebou: věci na vodu, dobrou náladu, jidlo a pití na celý den, příspěvek do soutěže, odstranitelnou ozdobu helmy nebo lodě, 7 věcí včetně doplněné KPZ
Konec: cca 13:00 hodin na klubovně
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
Podzimky v Novohradskách – „Z“ – 28.10.-1.11.2009 - info:
Podzimní cyklistická výprava na skautskou základnu Líčov v Novohradských horách (mapa), spaní ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách ve sroubcích, jídlo od středeční večeře společné. Je důležité mít na podzimky své jízdní kolo ve správném stavu, naučíme se základní údržbu, povíme si o technice jízdy a vyjedeme na několik výletů po okolí základny Líčov.
Sraz: ve středu 28.10.2009 v 08:00 hodin na parkovišti před benzinkou Shell na konečné tramvaje č. 2 na Světovaru
Jídlo: na středu vlastní svačiny, od středeční večeře vaříme společně
S sebou: spacák, karimatka, malý batůžek, převlečení na spaní a do sroubků, jízdní kolo v řádném technickém stavu, přilbu na kolo, 2 gumycuky na uvázání kola na vlek, přezůvky, pevné boty a oblečení na kolo a do lesa, pláštěnku vhodnou na kolo, ešus, lžíce, hrneček, 7 věcí včetně doplněné KPZ, pastelky, nůžky
ODSTŘIŽKY LÁTEK A KLUBÍČKO PROVÁZKU NEBO VLNY
Přihlášky: předběžné na FB nebo mailem, závazné se zaplacením nevratné zálohy 400,- Kč co nejdříve, nejpozději na úterní schůzce 20.10.2009 (místo v autě je rezervováno zaplacením zálohy)
Návrat: 1.11.2009 kolem 15:00 hodiny (Světovar, BČS Shell)
Cena akce: 750,- Kč (zahrnuje dopravu, stravu, ubytování a vstupy)
Vedoucí akce: Sokolí máma (mentlikovajana(zavinac)seznam.cz) 603417192, 603419470
SOUTĚŽNÍ HÁDANKA PRO DĚTI:
Co je na profilovém obrázku akce a jakou to má souvislost s výpravou?
 
Klíč k městu Karla IV. – 6.-7. 11. 2009 – „D“ - info:
Orientační skautský závod pětičlenných hlídek po Karlových Varech se zaměřením na znalosti o městě, spaní v tělocvičně, doprava auty, jídlo vlastní. V pátek večer koupání v Termálu
Sraz v pátek v 16:15 hodin na klubovně, odjezd 16:30 hodin (na nikoho se nečeká - musíme odjet včas, abychom stihli bazén).
Návrat v sobotu kolem 19:00 hodiny tamtéž.
S sebou: spacák, karimatku, plavky, ručník, oddílové tričko a kroj, teplé oblečení, čepici a rukavice, baterku, přezůvky do klubovny, pevné boty a pláštěnku.
Předpokládaná cena akce je 200,- Kč, přihlášky se zaplacením nevratné zálohy 100,- Kč nejpozději na oddílovce 3.11.2009.
Vedoucí akce: Kaštan (milanlegat(zavinac)seznam.cz) - 603419470
 
15. Měsíční úkol:

Do 27.10.09 odevzdat doplněné vandrbuchy. Boduje se četnost zápisů, kvalita, pečlivost, líbivost (až 20 bodů). Speciální bodovou prémii (uděluje admiralita) lze získat za zajímavá i, ý a jiné veselé zápisky.

 
16. Měsíční závod:

Na oddílovce 3.11.2009 proběhne závod v uzlování Gordický uzel 2009. Pro nováčky, kteří ještě šest základních uzlů neumí, proběhne oddělená soutěž v uzlování.

 
17. Oddílový obchůdek nabízí:

- oddílové tričko (různé velikosti) 200,- Kč
- Skautskou stezkou (encyklopedie) 170,- Kč
- sešitek na technický zápisník 30,- Kč
- uzlovací lanko 150 až 170 cm 20,- Kč
- skautský šátek (modrý, žlutý) 40,- Kč
- domovenka „Plzeň“ 20,- Kč
- číslo oddílu 8,- Kč
- oddílové barvy 12,- Kč
- šňůrka k píšťalce 6,- Kč
- samolepky se znakem oddílu 3,- Kč a 7,- Kč (velká)
- pohlednice ze života oddílu 5,- Kč

 
18. Oddílová burza:

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

 
V Plzni dne 5.10.2009
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2009:
leden, únor, březen, duben, květen, červen , září a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec