Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
leden 2008
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v prosinci 2007 73,75%, stoprocentní docházku měli Sopťa, Píďa, Poděs, Mat a Kody, naprosto nevyhovující docházku měli Čvachta a Seba, kteří přišli za celý prosinec pouze jednou. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (92,0%), nejhorší Delfíni (50%). Měsíční úkol z listopadu – odevzdat přidělený vodácký materiál v pořádku dosud nesplnila pouze Patrick, úkol z prosince – odpracovat nejméně dvě brigádnické hodiny nesplnili Patrick (0), Čvachta (1), Seba (0), Jonáš (0), Luksík (0) a Žabka (0), nejvíce brigádnických hodin odpracovali Kody (10) a Sopťa (6).
 
2. Výsledky měsíčního bodování: bodovací arch

Družiny:

1. Kosatky

průměr 128,2 b.

 

 

2. Žraloci

průměr 103,2 b.

 

 

3. Delfíni

průměr 41,5 b.

 

 

Jednotlivci:

1. Píďa

170 b.

 

 

2. Sopťa

168 b.

 

 

3. Kody

158 b.

 

 

4. Kašpy

130 b.

 

 

5. Ilča

125 b.

 

 

6. Mat

121 b.

 

 

7. Rybka

108 b.

 

 

8. Poděs

99 b.

 

 

9. Luksík

79 b.

 

 

10. Rarášek

70 b.

 

 

11. Žabka

59 b.

 

 

12. Jonáš

43 b.

 

 

13. Čvachta

27 b.

 

 

14. Pigi

26 b.

 

 

15. Patrick

19 b.

 

 

16. Seba

4 b.

 


V celoročním bodování je zatím na prvním místě Píďa se 735 body, nejlepší z družin jsou Kosatky s průměrem 553,4 bodu.
 
3. Pochvala:
Uděluji pochvalu Kodymu, Sopťovi a Rybce za odpracování pěti a více brigádnických hodin.
 
4. Vyslovení nelibosti:
Vyslovuji nelibost Čvachtovi pro dlouhodobě špatnou docházku (52,17%) a neúčast na víkendových akcích oddílu.
 
5. Ukončení nováčkovské zkoušky:
V prosince úspěšně ukončila Zkoušku světlušek Rybka.
 
6. Odebrání vodáckého materiálu:
Na rok 2008 odebírám z důvodu špatné péče a nevrácení zapůjčené plovací vesty Patrickovi veškerý vodácký materiál. Pokud zapůjčenou vestu v pořádku nevrátí do 30.1.2008, vzniklou škodu ve výši 525,- Kč uhradí.
 
7. Ukončení členství v oddíle:
Dnem 31.12.2007 ukončuji ve zkušební době členství v oddíle Sebovi pro dlouhodobě nevyhovující docházku (40,9%), neplnění nováčkovské zkoušky a celkový nezájem o činnost v oddíle.
 
8. Galerie oddílu:

Raple – Ludmila PetrákováVstup do oddílu: 20.9.2004
lodivod družiny Žraloků

Úspěchy v oddíle:
•  složení čekatelských zkoušek a zdravotnického kurzu 2007
•  24. místo ČPV 2007 K1 ženy
•  1. Gordický uzel 2005 – 34 s.
•  6. místo Po šesti plzeňských tocích 2007

 
9. Změna v bodování:
S platností od 1.2.2008 bude v oddílovém bodování hodnocen počet ujetých kilometrů na volně tekoucí vodě podle následujících pravidel:
- souvislý splouvaný úsek musí být délky alespoň 3 km a obtížnosti nejméně WWI
- plavby se musí účastnit alespoň tři členové oddílu nebo SK a musí být dána den předem na vědomí ostatním (SMS, mail…)
- úsek lze v jednom měsíci jet pouze dvakrát
- při splnění těchto podmínek je jeden km na vodě WWIII a obtížnější hodnocen dvěma body a na vodě WWI a WWII jedním bodem
- za vyeskymování při skutečném cvaknutí (ne cvičném nebo úmyslném) při plavbě se započítává pět bodů, maximálně jednou za den
 
10. Plán činnosti na leden 2008:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

datum - popis - akce - zajišťuje

9.1.2008 - Z - oddílovka v krojích - Čert
9.1.2008 - D - eskymáky na Stavárně - Čert
16.1.2008 -Z - plavání (bazén Slovany) - Kaštan
19.-20.1.2008 - Z - zimní výprava na Slavkáč - Čert
23.1.2008 - D - eskymáky na Stavárně - Čert
30.1.2008 - Z - plavání (bazén Slovany) - Kaštan


výhledový plán na únor 2008:

1.2.2008 - Z - Hadí výprava 2 - Hádě
6.2.2008 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
6.2.2008 - D - eskymáky na Stavárně - Čert
13.2.2008 - Z - plavání (bazén Slovany) - Kaštan
16.-17.2.2008 - Z - výprava na Grizzlák - Kaštan
20.2.2008 - D - eskymáky na Stavárně - Čert
27.2.2008 - Z - plavání (bazén Slovany) - Kaštan
12.3.2008 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
20.-24.3.2008 - Z - velikonoční výprava - Kaštan

 
Pokyny k akcím:
 

Výprava na Slavkáč – 19.-20.1.2008 – „Z“

Zimní výprava na Slavkovský les s přespáním na boudě T.O. Black Condor pod vrchem Lesný – Čert ví, co tam bude…
Vedoucí akce: Čert – 777175163

 
Hadí výprava 2 – 1.2.2008 – „Z“

Druhé jednodenní plazení kolem Plzně s hrami pod vedením Háděte. Jídlo vlastní, přihlášky Háděti do 30.1.2008.
Vedoucí akce: Hádě – 737866831, ( barbie999(zavinac)seznam.cz )

 
Výprava na Grizzlák – 16.-17.2.2008 – „Z“

Výprava do štol Grizzlího kaňonu u Nevřeně. Spaní u Kaštanova bratra Třísky na chalupě v Nevřeni, svačiny na sobotu vlastní, večerní opékání buřtů a další jídlo společné. Nutné staré převlečení do štol – budeme hodně špinaví od kaolínu.
Přihlášky se zaplacením nevratného účastnického poplatku 100,- Kč nejpozději ve středu 13.2.2008 do 18:00 hodin.
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )

 
Velikonoce v Českém ráji – 20.-24.3.2008 – „Z“

Velikonoční výprava do Turnova s pěšími výpravami po Českém ráji a v případě příznivého počasí splutím úseku Jizery WWI a pro zdatnější i Kamenice a Horní Jizery až WWIII (pro Čerta a jiné šílence též možnost splutí Ďáblových schodů nebo Riegrovy stezky s obtížností až WWIV-WWV). Spaní ve skautských klubovnách v Turnově, na první den vlastní svačiny, od večeře vaříme společně, předpokládaná cena cca 600 až 700,- Kč – bude upřesněno před akcí.
Přihlášky se zaplacením nevratné zálohy 300,- Kč nejpozději na oddílovce 12.3.2008 do 18:00 hodin. Vedoucí akce: Kaštan – 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )

 
11. Měsíční úkol:

Do 30.1.2008 doplatit registrační poplatek ve výši 200,- Kč (noví členové, kteří neplatili zálohu 600,- Kč) a přinést průkazky Junáka a ČSK k prolongaci nebo průkazovou fotografii (8 bodů). V případě ztráty průkazky stojí vystavení duplikátu 50,- Kč.
Do 23.1.2008 předat rodičům pozvánku na Valnou hromadu Sportovního klubu KOTVA a dát jim přečíst Strážní koš (2 body).

 
12. Měsíční závod:

Orientace trochu jinak – orientační hra v centru města Plzně se zaměřením na jeho pamětihodnosti proběhne 6.2.2008.

 
11. Oddílová burza:

Nabídka: dětské neoprenové botičky (300,- Kč) a dětské neopreny v ceně dle dohody – info Čert (777175163).

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.
 
V Plzni dne 5.1.2008
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec