Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva.zde.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
duben 2007
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v březnu 2007 nadprůměrně dobrá - celých 91,43 %, stoprocentní docházku měli Kašpárek, Sopťa, Píďa, Poděs, Ilča, Mat, Kody, Langoš a Lukáš. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (96,0 %), nejhorší Sardinky (86,7 %). Měsíční úkol z února – odpracovat dvě brigádnické hodiny dosud nesplnili Langoš a Lukáš, březnový měsíční úkol (založení Vandrbuchu) nesplnili Kašpárek, Patrick, Péťa, Sopťa, Honza a Červ.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:

Družiny:

1. Kosatky

průměr 115,2 b.

2. Sardinky

průměr 85,0 b.

3. Žraloci

průměr 78,8 b.

 

Jednotlivci:

1. Mat

134 b.

2. Ilča

133 b.

3. Sopťa

126 b.

4. Kašpárek

119 b.

5. Píďa

112 b.

6. Poděs

106 b.

7. Kody

101 b.

8. Honza

99 b.

9. Žabka

89 b.

10. Patrick

72 b.

11. Péťa

64 b.

12. Lukáš

57 b.

13. Langoš

56 b.

14. Červ

36 b.

15. Anička

11 b.

 
3. Docházka:
Od počátku školního roku mají vynikající docházku Píďa (95%), Mat (92,5%), Péťa (92%) a Kašpárek (85%). Naprosto nevyhovující docházku zatím mají Langoš a Lukáš, pouhých 48%. Připomínám, že pro zachování členství v oddíle je požadována 70% docházka.
 
4. Příchod do oddílu:
V březnu se do oddílu přihlásila Anička, kterou zařazuji do družiny Sardinek a zkoušku světlušek ukládám splnit do 30.11.2007.
 
5. Jmenování:

Dnešním dnem jmenuji pověřuji vedením družiny Sardinek Zagra, který vystřídá Kikinu. Kikina pro nedostatek času na vlastní žádost omezí činnost v oddíle a akcí se nadále bude účastnit podle svých časových možností.

 
6. Pochvala:
Uděluji pochvalu Matovi za přípravu výpravy do Dobrotic včetně noční hry a Sopťovi za přípravu otázkové hry na téže výpravě.
 
7. Černá bedna a vyslovení nelibosti:
Uděluji Černou bednu Langošovi a Lukášovi za nedonesení převlečení na vodu na klubovnu ve stanoveném termínu a Langošovi za zapomenutí pádla před klubovnou dne 14.3.2007.
Langošovi vyslovuji nelibost k jeho chování na výpravě k Matovi, kdy soustavně neplnil příkazy vedení, narušoval činnost oddílu na výpravě a rušil ostatní po večerce a před budíčkem. Pokud své chování nezlepší, projedná admiralita jeho vyloučení z oddílu.
 
8. Přidělení vodáckého materiálu:
V březnu byl přidělen vodácký materiál dle přiložených seznamů. Lodivodi zkontrolují u svých družin jejich správnost a po odstranění případných chyb budou seznamy vyvěšeny ve skladu a v prostoru na ukládání vest a převlečení. Důrazně upozorňuji, že různá zapomenutí přidělených věcí, jejich neuložení a další závady budou nekompromisně řešeny v prvním případě Černou bednou, v druhém vyslovením nelibosti a v třetím odebráním veškerého materiálu na jeden rok.
 
9. Vodácké tréninky:
Stále platí nabídka vodáckých tréninků každý čtvrtek v době od 16:00 do 18:30 hodin v případě zájmu alespoň 5 lidí na slalomové dráze pod Borskou přehradou, přihlášky budou uzavírány vždy předchozí středu na schůzce, vedoucím akce je Čert.
 
10.Plnění nováčkovské zkoušky a konec zkušební doby:
Prodlužuji termín pro splnění vlčácké zkoušky Kodymu do 30.4.2007, Langošovi končí zkušební doba 30.4.2007, k tomuto termínu předloží splněnou nováčkovskou zkoušku.
 
11.Tábor 2007:
Konání tábora na našem tábořišti na soutoku Berounky s Korečnickým potokem bylo vzhledem k zátopovému území zakázáno vyhláškou Povodí Berounky a dosavadní jednání nevedla k úspěchu. Podařilo se získat náhradní pozemek přímo v Korečnickém mlýně, který ale předpokládá během jarních měsíců provedení úprav (sekání trávy a ostružin, vyřezání náletových křovin, zabezpečení náhonů a jímek a pod), které nebude možné provést bez aktivní pomoci rodičů dětí, které se chtějí tábora zúčastnit. Předpokládáme cca tři víkendové brigády, přičemž je nutná účast každého z rodičů alespoň na jedné.
 
12. Plán činnosti na duben 2007:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:

4.4.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
10.4.2007 - D   eskymáky - Čert
11.4.2007 - Č   sezení Admirality - Kaštan
14-15.4.2007 - D brigáda na Korečňáku - Meloun
21.-22.4.2007 - Z  otvírání Berounky - Čert
28.-29.4.2007 - VA, R   ČPV Otava + trénink - Čert

výhledový plán na květen a červen 2007:

1.5.2007 - V   lezecký den - Čert
2.5.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
4.-8.5.2007 - Z   plavba po Vltavě - Kaštan
18.-21.5.2007 - V   Salza, Steyer a další - Čert
26.-27.5.2007 - Z   ČPV Sázava + kanál ČB - Čert
16.-17.6.2007 - V   ČPV Blanice - Čert

 
13.Pokyny k akcím:
Velikonoční výprava – (5.)6.-9.4.2007 – „Z“
Vodácko pěší výprava do Karlových Varů se splutím úseků Ohře a Teplé a pěšími výpravami okolím Karlových Varů a na Loket. Doprava autobusem a auty s vlekem, spaní v klubovnách Karlovarských skautů, skupinové vaření. (Alternativně výprava do Turnova se splutím části Jizery a turistikou v Českém ráji). Předpokládaná cena akce je 500,- Kč, uzávěrka přihlášek na družinovkách 28.3.2007 se složením nevratné zálohy 250,- Kč.
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470
 
Brigáda na Korečňáku – 14.-15.4.2007 - „rodiče“

Brigáda na úpravě tábořiště, předpokládáme sekání trávy a buřiny (2x křovinořez) a její pálení a výřez náletů. Vzhledem k rozsahu prací bude potřebná účast alespoň pěti rodičů každý den, možnost stanování, pokusíme se zajistit možnost přespání v některé z blízkých chat. V termínu 14.4.2007 potřebujeme pomoc dvou tatínků v Plzni na klubovně při natahování plotu.
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470

 
Otvírání Berounky – 21.-22.4.2007 – „Z“

V sobotu vodácké závody jednotlivců a družin a otvírání řeky božským Neptunem, v neděli splutí Berounky do Dolan. Možnost spaní na loděnici Žlutého kvítku, svačiny vlastní, večeře a snídaně společná, doprava z Dolan autobusem. Uzávěrka přihlášek se složením nevratné zálohy 100,- Kč na družinovkách 18.4.2007 .
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
Plavba po Vltavě – (4.)5.-8.5.2007 – „Z“

Plavba po Vltavě dle stavu vody z Lenory nebo Vyššího Brodu do Českého Krumlova a jednodenní soustředění na cvičném kanále v Českém Vrbném, spaní ve stanech v kempech, vaření po družinách. Předpokládaná cena akce je do 600,- Kč v závislosti na dopravě (auta nebo autobus), uzávěrka přihlášek celých posádek na družinovkách 25.4.2007 se složením nevratné zálohy 300,- Kč.
Vedoucí akce: Kaštan . – 603419470

 
Plavba po Salze a Steyeru – 18.-21.5.2007 – „V“

Vodácká výprava do Rakouska na řeky s obtížností WWII s úseky WWIII pro zdatné vodáky společně se Žlutým kvítkem, předpokládaná cena akce je 1.000,- Kč + 10 EUR na kempy, stravování vlastní.
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
ČPV Sázava – 26.-27.5.2007 – „Z“

Závody Českého poháru vodáků na Sázavě z Týnce do Pikovic, méně zkušení splutí mimo závod na raftu, v neděli jednodenní soustředění na cvičném kanále v Českém Vrbném, spaní ve stanech, vaření po družinách. Předpokládaná cena akce je 400,- Kč, uzávěrka přihlášek na družinovkách 9.5.2007 se složením nevratné zálohy 250,- Kč.
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
14. Měsíční úkol:
Do 25.4.2007 přinést ke kontrole techničák (7-0 bodů) a doplněný „vandrbuch“ (5-0 bodů), na družinovky 11.4.2007 přinést potvrzení rodičů o přečtení dopisu rodičům a Strážního koše.
 
15. Měsíční závod:
Na oddílovce 2.5.2007 proběhne závod v poznávání kytiček a listů stromů. Připravují pro vás Jana a Kaštan…
 
16. Oddílová burza:

Nabídka: neoprenové botičky a dětské neopreny v ceně dle dohody – info Čert (777175163).

 

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

- prodej - NEOBOTY nové velikost cca 37 - CENA 300,-Kč

 
V Plzni dne 11.4.2007
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec