Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
květen 2006
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v dubnu 2006 pouhých 61,11%, stoprocentní docházky nedosáhl nikdo, nejhorší byli v dubnu Kořen, Kikina, Tomík, Patrick, Žížala a Raple – pouhých 43%. Z družin měli nejlepší docházku Delfíni A (67,9 %), nejhorší Varani (53,6%). Nejlepší docházku od počátku roku mají dlouhodobě Sysel (88,37%), Anička (86,36%) a Rádio (84,09%). Měsíční úkol – předložení doplněné KPZ nesplnil nikdo, termín splnění tohoto úkolu přesouvám na 17.5.2006.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:
Družiny:
1. Delfíni A průměr 105,3 b.
2. Delfíni B průměr 93,5 b.
3. Varani průměr 69,0 b.
4. Žraloci průměr 56,8 b.
 
Jednotlivci:
1. Anička 142 b.
2. Sysel 120 b.
3. Kašpárek 114 b.
4. Honza 108 b.
5. Raple 106 b.
6. Honza II. 102 b.
7. Žabka 101 b.
8. Sopťa 97 b.
9. Kikina 95 b.
10. Rádio 94 b.
11. Patrick 87 b.
12. Hádě 78 b.
13. Mat 77 b.
14. Červenáček 73 b.
15. Kořen 68 b.
16. Higi 62 b.
17. Harry 50 b.
18. Tomík 45 b.
19. Žížala 44 b.
 
3. Pochvala:
Uděluji pochvalu Sopťovi za odvahu při splouvání Čeňkárny a vedení vlčat na Otavě a celé posádce raftu ve složení Kašpárek, Anička, Honza II a Žabka za pěkný vodácký výkon na Čeňkárně.
 
4. Amnestie Černé bedny:
Uděluji amnestii všem hříšníkům v Černé bedně s vyjímkou Sopti, Tomíka, Rádia a Honzy, kteří tam byli třikrát a více, v Černé bedně jim ponechávám jeden lísteček.
 
5. Družinové bedny:
Byly zkompletovány tři bedny s vybavením pro táboření a vaření pro jednotlivé družiny, bedny přiděluji Čertovi pro admiralitu, Syslovi a Kikině pro skupinové vaření na akcích oddílu a SK.
 
6. Vyslovení nelibosti:
Vyslovuji nelibost Matovi pro neuklizení vesty a přilby po velikonoční plavbě a Patrickovi pro neomluvené neúčasti na družinovkách 19. a 26.4.2006.
 
7. Odchod z oddílu:
Dne 5.4.2006 odešli na vlastní žádost z oddílu Křemílek a Vodoměrka, dne 12.4.2006 Rychlonožka.
 
8. Přidělení vodáckého materiálu:
Přidělení vodáckého materiálu je v tabulce v příloze Strážního koše, aktivním členům oddílu budou ještě v průběhu května přiděleny lodní pytle. Důrazně upozorňuji, že různá zapomenutí přidělených věcí, jejich neuložení a další závady budou nekompromisně řešeny v prvním případě vyslovením nelibosti, v druhém černou bednou a třetím odebráním veškerého materiálu na 1 rok.
 
9. Kronika:
Byla založena nová kronika, kterou dávám na starost Kikině, která zajistí její průběžné doplňování a příslušnou úroveň.
 
10. Tábor 2006:
Tábor proběhne v termínu 1.-22.7.2006 opět na našem tábořišti u Korečnického mlýna, přihlášky je nutno odevzdat do 31.5.2006. K tomuto datu je též nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2.500,- Kč a částku 500,- Kč na odměnu pro externího zdravotníka. V případě, že by se povedlo do konce května zajistit zdravotníka levnějšího, bude tato částka snížena a přeplatek vrácen nejpozději při nástupu dítěte na tábor.
 
11. Plán činnosti na květen 2006:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

3.5.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
5.5.2006 Z  nakládání na Vltavu - Čert
6.-8.5.2006 Z  plavba po Vltavě - Kaštan
19.-22.5.2006 V-A  Rakousko (Salza, Steyr) - Helča
27.-28.5.2006 Z  ČPV Sázava + kanál ČB - Čert

výhledový plán na červen:
7.6.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
10.-11.6.2006 Z  Berounka s rodiči a přáteli - Kaštan
17.-18.6.2006 V-B,R  ČPV Blanice - Čert
28.6.2006 Z  příprava materiálu na tábor admiralita
1.-22.7.2006 V  letní tábor admiralita

 
12. Pokyny k akcím:
 
ČPV Sázava + cvičný kanál ČB – 27.-28.5.2006
Splutí Sázavy z Týnce do Pikovic s účastí na ČPV, méně zkušení na raftu, doprava zajištěna autobusem společně s 99.OVS Žlutý Kvítek a 93.OVS Delfíni, táboření v areálu cvičného kanálu v Č. Budějovicích, předpokládaná cena akce je 300,- Kč. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 150,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek bude 8.5..2006 na Plavbě po Vltavě, po tomto datu budou zbylá místa v autobuse nabídnuta zájemcům z ostatních oddílů přístavu.
 
Plavba s rodiči a přáteli oddílu – 10.-11.6.2006
Splutí Berounky z Plzně do Liblína, možnost zapůjčení lodí a vodáckého materiálu, doprava bude zajištěna auty s vítanou pomocí rodičů, táboření na našem tábořišti u Korečnického mlýna, předpokládaná cena akce je 150,- Kč. Uzávěrka přihlášek na oddílovce 7.6.2006.
 
ČPV Blanice – 17.-18.6.2006
Splutí Blanice s účastí na ČPV, méně zkušení na raftu, doprava zajištěna Ducatem a Oplem s vlekem, táboření na veřejných tábořištích, předpokládaná cena akce je 300,- Kč. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 200,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 31.5.2006, po tomto datu budou zbylá místa v autech nabídnuta zájemcům z ostatních oddílů přístavu.
 
13. Měsíční úkol:
Do 17.5.2006 doplnit a nechat si zkontrolovat KPZ – 7 až 1 bod, do 31.5.2006 odevzdat přihlášku na tábor a zaplatit účastnický poplatek.
 
14. Měsíční závod:
Na červnové oddílovce proběhne kuličkiáda a budou vyhodnoceny Foglarovy lístky – předat v obálkách prostřednictvím kormidelníků družin do 31.5.2006.
 
15. Oddílová burza:
V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.
 
V Plzni dne 3. května 2006
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen, duben a poslední strážní koš