Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
listopad 2006
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v říjnu 2006 72,62%, stoprocentní docházku měli poze Anka a Kody. Z družin měli nejlepší docházku Žraloci (87,5 %), nejhorší Sardinky (63,3%). Měsíční úkol – doplnění KPZ a její předložení ke kontrole společně s kvalitním uzlovacím lankem nesplnili Kikina, Patrick, Péťa, Rádio, Sopťa, Hádě, Honza a Žabka.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:
Družiny:
1. Žralocii průměr 174,5 b.
2. Kosatky průměr 110,0 b.
3. Sardinky průměr 95,0 b.
 
Jednotlivci:
1. Anka 207 b.
2. Kody 198 b.
3. Červenáček 191 b.
4. Mat 190 b.
5. Kašpárek 168 b.
6. Poděs 145 b.
7. Žabka 119 b.
8. Honza 109 b.
9. Rádio 100 b.
10. Péťa 78 b.
11. Patrick 68 b.
12. Kikina 61 b.
13. Hádě 45 b.
14. Sopťa 44 b.
15. Viktor 0 b.
 
3. Výsledky ČPV:
Celkové výsledky ČPV jsou v příloze Strážního koše, vyhlášení výsledků v Praze bude 25.11.2006 pro posádky do páteho místa v každé kategorii. Za vedení SK Kotva se zúčastní Čert, za vyhlašované posádky Sopťa a Anka.
 
4. Vyslovení nelibosti:
Vyslovuji nelibost Poděsovi pro špatnou péči o přidělený materiál – nezapínání pásku na vestě při jejím ukládání.
 
5. Příprava na inventuru – odevzdání materiálu:
Zapůjčený materiál v termínu nevrátili Kikina, Sopťa a Mirda, také nebyly vráceny všechny loďáky zapůjčené na poslední plavby. Zapůjčené věci žádám vrátit na nejbližší schůzce.
 
6. Plán činnosti na listopad 2006:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 
1.11.2006 Z  oddílovka v krojích - Čert
11.-12.11.2006 Z  Městem Karla IV. - Kaštan
11.11.2006 D Zavírání Úhlavy – Přeštice - Čert
25.11.2006 V  vyhlášení ČPV ČSK
25.11.2006 Z  Velké klání v uzlování - Kaštan
29.11.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan

výhledový plán na prosinec:
9.-10.12.2006 Z  oddílová výprava - Kaštan
20.12.2006 Z  vánoční oddílovka - Kaštan
 
7. Pokyny k akcím:
 
Městem Karla IV – 11.-12.11.2006 – „Z“
Orientační závod pětičlených hlídek a výprava okolím Karlových Varů, doprava autem, spaní v tělocvičně, večerní koupání v Termalu, předpokládaná cena akce je 250,- Kč. S sebou: kroj, 7 věcí, pevné boty, teplé oblečení, pláštěnku, ešus, hrneček, baterku, spacák a karimatku (spaní v tělocvičně), svačiny na sobotu (od sobotního večera vaříme společně). Odjezd z Plzně v sobotu v 6:30 hod., návrat v neděli kolem 17:00 hodin. Vedoucí akce: Kaštan. – 603419470
 
Zavírání Úhlavy – 11.11.2006 – „D“
Zavírání Úhlavy pořádané KČT Úhlava v Přešticích s odpoledními soutěžemi pro dětské posádky, pečením buřtů a prasete pro všechny, účastnický poplatek 50,- Kč pro děti a 100,- Kč pro dospělé + doprava, možnost přespání v omezeném počtu po předchozí dohodě v loděnici. Vedoucí akce: Čert – 777175163
 
Vyhlášení výsledků ČPV - 25.11.2006 – „V“
Vyhlášení výsledků ČPV 2006 na výroční schůzi ČSK s účastí jednoho zástupce klubů VT a vyhlašovaných posádek do pátého místa z každé kategorie. Doprava autem, náklady na cestu budou hrazeny z prostředků SK Kotva. Vedoucí akce: Čert – 777175163
 
Velké klání v uzlování - 25.11.2006 – „Z“
Závody v uzlování pořádané 7. střediskem Limba na klubovně Kotvy. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 100,- Kč do 15.11.2006. Vedoucí akce: Kaštan. – 603419470
 
8. Měsíční úkol:
Do 25.11.2006 doplnit a nechat si zkontrolovat techničák (10 až 1 bod dle kvality zpracování) a zaplatit 200,- Kč na výrobu oddílového trička.
 
9. Měsíční závod:
Na oddílovce 29.11.2006 proběhne závod v uzlování – gordický uzel a štafeta družin.
 
10. Oddílová burza:
V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.
 
V Plzni dne 1.11.2006
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen a poslední strážní koš