Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
březen 2008
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v únoru 2008 85,71%, stoprocentní docházku měli Sopťa, Píďa, Poděs, Ilča, Mat, Kody a Rybka. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (96,7%), nejhorší již tradičně Delfíni (66,7%). Měsíční úkol – předložit Techničák ke kontrole nesplnili pouze Patrick a Pigi, oba měsíční úkoly neplní soustavně.
 
2. Výsledky měsíčního bodování: bodovací arch

Družiny:

1. Kosatky

průměr 143,4 b.

 

 

2. Žraloci

průměr 127,0 b.

 

 

3. Delfíni

průměr 75,8 b.

 


Jednotlivci:

1. Sopťa

187 b.

 

 

2. Rybka

159 b.

 

 

3. Kody

157 b.

 

 

4. Píďa

152 b.

 

 

5. Ilča

145 b.

 

 

6. Mat

139 b.

 

 

7. Luksík

121 b.

 

 

8. Poděs

112 b.

 

 

9. Kašpy

111 b.

 

 

10. Žabka

105 b.

 

 

11. Jonáš

98 b.

 

 

12. Rarášek

75 b.

 

 

13. Patrick

67 b.

 

 

14. Čvachta

27 b.

 

 

15. Pigi

-3 b.

 


V celoročním bodování je stále na prvním místě Píďa s 977 body, nejlepší z družin jsou Kosatky s průměrem 797,8 bodu.
 
3. Přidělení vodáckého materiálu:
Vodácký materiál nebude v letošním roce přidělen Patrickovi z důvodu její špatné péče o přidělené věci (opakované neuklízení a zapomínání na akcích, zničení a nevrácení plovací vesty).
Dále vodácký materiál nebude přidělen členům oddílu, kteří nemají odpracované brigádnické hodiny (Patrick, Čvachta, Jonáš, Luksík a Žabka) do doby, kdy si tuto povinnost v rozsahu tří brigádnických hodin splní.
Důrazně upozorňuji, že různá zapomenutí přidělených věcí, jejich neuložení a další závady budou
nekompromisně řešeny v prvním případě Černou bednou, v druhém vyslovením nelibosti a v třetím odebráním veškerého materiálu na jeden rok.
 
4. Povýšení:
Dnem 1.3.2007 povyšuji do hodnosti:
- lodivoda Sopťu a pověřuji jej dohledem a vedením družiny Kosatek
- kormidelníka Delfínů Kašpyho
- člunaře Žraloků Rybku.
 
5. Vytvoření Servistýmu:
V únoru 2008 byla vytvořena skupina zatím pracovně nazvaná Servistým, jejímž úkolem by v budoucnu měla být mimo jiné pomoc při zajišťování náročnějších akcí oddílu, příprava her a závodů a další pomoc s vedením oddílu dle časových možností odrůstajících členů oddílu. Vedením skupiny byl pověřen Zagro.
 
6. Vyřazení z bodování družin:
S platností od února 2008 vyřazuji z bodování družin Pigiho (Delfíni).
 
7. Vyslovení nelibosti a zastavení činnosti:
Vyslovuji nelibost Pigimu pro nezájem o činnost v oddíle, opakované neomluvené neúčasti, nevyhovující docházku (45% s klesající tendencí) a neplnění nováčkovské zkoušky a ze stejných důvodů mu zastavuji činnost na měsíc březen 2008.
 
8. Zákaz mobilních telefonů na akcích oddílu:
Vzhledem k přetrvávajícím problémům s mobilními telefony na akcích oddílu včetně jejich ztrát a zapomínání zakazuji s okamžitou platností nošení mobilních telefonů na víkendové akce oddílu s výjimkou lodivodů a vyšších hodností.
 
9. Ukončení nováčkovské zkoušky:
V únoru 2008 skončila zkušební doba Jonášovi, chybějící body nováčkovské zkoušky si splní do konce měsíce března 2008. V březnu 2008 končí zkušební doba Pigimu, který naprosto nesplňuje podmínky pro přijetí do oddílu. Pokud se během zastavení činnosti v měsíci březnu rozhodne, že chce být členem oddílu, dostane druhou příležitost ke splnění nováčkovské zkoušky dle nových podmínek.
 
10. Nové nováčkovské zkoušky:

Od dubna 2008 budeme testovat nové nováčkovky – staré zkoušky a doplňky splněné do 31.3.2008 budou uznány. Podle nových podmínek začneme nováčkovky plnit od března 2008. Abychom mohli na nových nováčkovkách vychytat chyby, splní si je všichni členi oddílu, kteří jsou v oddíle méně než jeden rok, plnění staršími členy uvítám.

 
11. Tábor 2008:
Tábor uspořádáme opět na našem tábořišti na Korečnickém mlýně v termínu od 28.6.2008 do 19.7.2008, základní podmínkou účasti je alespoň 70% docházka během celého školního roku nebo za poslední 4 měsíce a splnění nováčkovských zkoušek a doplňků (s vyjímkou členů přijatých po 1.3.2008). Každý, kdo se bude tábora chtít zúčastnit dále přinese do 31.5.2008 na klubovnu 5 cihel (možno i starých, ale celých).
 
12. Galerie oddílu:

Kaštan – Ing. Milan LegátVstup do oddílu: září 1968
- kapitán oddílu
- výchovný zpravodaj přístavu

Úspěchy v oddíle:
•  složení vůdcovských (1990) a kapitánských zkoušek (2004)
•  instruktor vodní turistiky
•  7. místo ČPV 2007 C2

 
13. Plán činnosti na březen 2008:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

datum - popis - akce - zajišťuje

12.3.2008 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
15.3.2008 - Z - výprava na Poradní skálu - Sopťa
19.3.2008 - D - eskymáky na Stavárně - Čert
19.-24.3.2008 - Z - velikonoční výprava - Kaštan
26.3.2008 - Z - plavání (bazén Slovany) - Kaštan
27.3.2008 - D - Kopretina (vodácká teorie) - Čert
29.3.2008 - D - Chlupatý tenisák - Zagro
29.3.2008 - D - brigáda na klubovně - Kaštan
30.3.2008 - Z - vodácké odpoledne v bazénu - Čert

výhledový plán na duben a květen 2008:

2.4.2008 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
3.4.2008 - D - Kopretina (vodácký výcvik) - Čert
5.4.2008 - D - otvírání Úhlavy (Přeštice) - Kaštan
5.4.2008 - Č - country bál Přeštice - KČT
9.4.2008 - Z - plavání - Kaštan
10.4.2008 - D - Kopretina (vodácký výcvik) - Čert
11.4.2008 - Č - skautský ples - ORJ
12.-13.4.2008 - Z - otvírání Mže se splutím - Kaštan
17.4.2008 - D - Kopretina (vodácký výcvik) - Čert
23.4.2008 - Z - plavání - Kaštan
26.4.2008 - V, R - ČPV Otava - Čert
27.4.2008 - D - brigáda na Korečníku - Kaštan
1.5.2008 - Z - splutí Úhlavy s Přeštičáky - Kaštan
3.-4.5.2008 - D - Otava s Kopretinou - Čert
7.5.2008 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
8.-11.5.2008 - Z - Sázavské pádlo - Kaštan

 
Pokyny k akcím:
 
Výprava na Poradní skálu – 15.3.2008 – „Z“

Pěší Sopťova výprava na Poradní skálu (u Chotíkova), sraz je (tradičně) v sobotu 15.3.2008 v 9.00 h. na konečné autobusu č.30 na Košutce. Kdo přijde pozdě, má smůlu. Jídlo je vlastní na celý den, vezměte si buřty, nejspíš se bude dělat oheň. Potom teplé oblečení, pohodlnou obuv, 7 věcí (akce je normálně bodovaná) a 50 Kč pro strýčka Náhodu. Počítejte s tím, že Soptík zase vymýšlel kulišárny (a Zagro nejspíš taky). Návrat bude opět na Košutku v 18.00 h.
Akce je free, přihlášky do pátku 22.00 h.
Vedoucí akce: Zagro – 721606454 ( zagro.kudla(zavinac)seznam.cz )

 
Velikonoce v Českém ráji – 20.-24.3.2008 – „Z“

Velikonoční výprava do Turnova ( http://www.turnov.cz/ ) s pěšími výpravami po Českém ráji (skalní město, hrady Valdštejn a Trosky, muzeum polodrahokamů) a v případě příznivého počasí splutím úseku Jizery WWI a pro zdatnější i Kamenice a Horní Jizery až WWIII (pro Čerta a jiné šílence též možnost splutí Ďáblových schodů nebo Riegrovy stezky s obtížností až WWIV-WWV). Spaní ve skautských klubovnách v Turnově, jídlo na středu vlastní, od čtvrtečního rána vaříme společně, předpokládaná cena akce 800,- Kč včetně vstupů na hrady, muzea a plaveckého bazénu. Zkusíme si také projít a splnit turistickou soutěž v Českém ráji. Sraz na klubovně bude ve středu 19.3.2008 v době od 16:00 do 17:00 hodin, přijď dle možnosti co nejdříve, bude spousta balení a nakládání - bereme s sebou lodě i raft. Návrat do Plzně v pondělí večer kolem cca 17:00 hodiny. Odjezd od klubovny co nejdříve po naložení vleku a aut, na nikoho nebudeme čekat!!!
Přihlášky se zaplacením nevratné zálohy 300,- Kč nejpozději na oddílovce 12.3.2008 do 18:00 hodin , doplatek 500,- Kč při odjezdu. S sebou: 7 věcí, spacák, karimatku, přezůvky do kluboven, pevné boty a teplé oblečení na pěší túry, pláštěnku, převlečení na vodu, vodochodky, baterku, hrneček a láhev na pití, ešus
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )

 
Chlupatý tenisák – 29.3.2008 – „D“

Turnaj v hokejbalu, pětičlenný tým + dva náhradníci s věkovým průměrem do 14 let.
Přihlášky se zaplacením nevratného účastnického poplatku 20,- Kč nejpozději do 15.3.2008 – přihlášení týmu elektronicky do 16.3.2008 .

Jarní úklid klubovny a jejího okolí, vylepování lodí a jejich příprava na sezónu.
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )

 
Brigáda na klubovně – 29.3.2008 – „D“

Jarní úklid klubovny a jejího okolí, vylepování lodí a jejich příprava na sezónu.
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )

 
Vodácké odpoledne v bazénu – 30.3.2008 – „Z“

Dvouhodinovka v bazénu na stavárně s loděmi a základy nácviku eskymáků a opouštění lodi při cvaknutí společně s Přeštičáky a dětmi z OS Kopretina. Sraz v 14:50 hodin u bazénu, konec v 17:00 hodin, lodě naložíme po chlupatém tenisáku a i s vlekem zaparkujeme u Jany, cena akce 50,- Kč.
Vedoucí akce: Čert – 777175163, ( certkotva(zavinac)seznam.cz )

 
Otvírání Úhlavy – 5.4.2008 – „D“
Otvírání Úhlavy v Přešticích se soutěžemi, splutím kousku řeky, pečením buřtů a večerním country bálem pro dospěláky. Cena akce 100,- Kč (doprava, startovné, buřty), přihlášky se zaplacením nevratné zálohy 50,- Kč nejpozději na družinovkách 26.3.2008 do 18:00 hodin.
Vedoucí akce: Kaštan
– 603419470, ( milanlegat(zavinac)seznam.cz )
 
14. Měsíční úkol:

Do 26.3.2008 přinést a uložit na klubovně převlečení na vodu (7 bodů) a přinést ke kontrole vandrbuch (max. 20 bodů podle kvality a množství zápisů).

 
15. Měsíční závod:

Malý vodácký testík proběhne na oddílovce 2.4.2008.

 
16. Oddílová burza:

Nabídka: dětské neoprenové botičky (300,- Kč) a dětské neopreny v ceně dle dohody – info Čert (777175163).

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.
 
V Plzni dne 10.3.2008
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2008:
leden, únor a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec