Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
září 2009
 
1. Docházka:

Docházka oddílu byla v červnu 2009 81,33%, stoprocentní docházku měli Kašpy, Davoš, Kody a Rosnička. Z družin měli nejlepší docházku Žraloci (90,0%), nejhorší Delfíni (73,3%). Celoročně měli nejlepší docházku (nad 90%) Ilča, Píďa, Kody a Rosnička.

 
2. Žabí kwak:

Tak nám začal nový skautský rok. A zase nějaké změny - ve škole, v oddílu, v družině. Zkrátka pořád se něco děje. Budeme se snažit, aby činnost a aktivity v oddílu byly co nejzajímavější, nejpřitažlivější - zkrátka abychom si na ně v dobrém pamatovali.
Věříme, že se chytí nováčkové a že tím naplníme všechny družiny na přijatelný počet a podobně silné. Bude záležet na kormidelnících a lodivodech, jak si družiny povedou a kterou družinu tato dvojice přivede jako první na vyhlášení celoročního bodování na příštím táboře. Pidilidi, světlušky a vlčata budou mít na starosti osvědčené Sokolí máma s Vlčicí, na skautky, skauty a rovery budu dohlížet já. Kaštan bude nad námi stát jako znalec skautských a jiných dovedností a sledovat, jak kdo plní různé zkoušky a hlavně stezky, Sokolí máma mu bude nadále pomáhat s řízením plnění odborek, světýlek a vlčků. Web a Medvěd, to jsou bratři, stejně tak k sobě patří dovednosti v jízdě na vodě a stařík Klasik a Čert. Jsem přesvědčenej, že v téhle sestavě a hlavně s vámi všemi projdeme bez úhony dalším skautským rokem a kormidelníci s člunaři dovedou další adepty ke složení skautského slibu, splnění příslušné stezky a novým vodáckým dovednostem. Přál bych si, abychom leckdy dali přednost před urputným sportovním zápolením, různým hašteřením a hádáním, upravením si pravidel čestnému skautskému a kamarádskému chování. O to se budeme snažit. A tak mě, uslyšíte-li ode mě hrubé nebo sprosté slovo, hned zažeňte ke splnění známých a trestných anglických kamarádů. Jsme jeden tým. A hurá do nového skautského roku - uvítáme pomocníky např. jako správce oddílové jídelní bedny, redaktor oddílového časopisu (máme už název, grafiku, ale můžete to dělat po svém), strážce oddílové lékárny (to pro ty starší), zkrátka práce je dost. Jaký si oddíl uděláme, takový bude. A teď hurá do her a skautského veselí, protože zkrátka KOTVA VOLÁ.

Žabák

 
3. Výsledky měsíčního bodování červen 2009: bodovací arch

Družiny:

1. Žraloci

průměr 170,0 b.

 

 

2. Kosatky

průměr 116,2 b.

 

 

3. Rejnoci

průměr 103,6 b.

 

 

4. Delfíni

průměr 81,3 b.

 


Jednotlivci:

1. Rosnička

181 b.

 

 

2-3. Rybka, Kody

159 b.

 

 

4. Davoš

153 b.

 

 

5. Kašpy

152 b.

 

 

6. Píďa

140 b.

 

 

7. Karol

125 b.

 

 

8. Rarášek

118 b.

 

 

9. Ilča

105 b.

 

 

10. Mourek

104 b.

 

 

11. Bart

101 b.

 

 

12. Poděs

71 b.

 

 

13. Bětka

61 b.

 

 

14. Ilič

33 b.

 

 

15. Bertík

21 b.

 

 
4. Výsledky celoročního bodování 2008/09: bodovací arch

Jednotlivci:

1. Píďa

2072 b.

 

 

2. Kody

1960 b.

 

 

3. Rybka

1843 b.

 

 

4. Ilča

1830 b.

 

 

5. Rosnička

1800 b.

 

 

6. Kašpy

1662 b.

 

 

7. Davoš

1636 b.

 

 

8. Rarášek

1553 b.

 

 

9. Karol

1425 b.

 

 

10. Mourek

1217 b.

 

 

11. Poděs

1166 b.

 

 

12. Ilič

1013 b.

 

 

13. Bertík

913 b.

 

 

14. Bart

798 b.

 

 

15. Bětka

784 b.

 

 

16. Mat

672 b.

 

 

17. Včelka

360 b.

 

 

18. Vejr

180 b.

 

 

19. Drak

156 b.

 

 

20. Helča

36 b.

 

 

 

 

 

Září je první měsíc nového skautského roku a tak právě začínáme od nuly. Bodování je způsob, jak se porovnat s kamarády komu se co povedlo, kdo na něco zapomněl nebo kdo je pilný a pravidelnou docházkou docílil zajímavého počtu. A najednou pidiliď je před skautem nebo skautkou. Po přečtení stavu bodování pak vidím, že se mi tenhle měsíc dařilo nebo přidám a příště to bude lepší. Bodování neukazuje kdo je nejhorší, ale ukazuje, komu se dařilo a u koho je třeba máknout. Všichni jsme na jedné lodi a tímto způsobem se tak stáváme lepšími a lepšími.
 
5. Jmenování:
Dnem 31.7.2009 jmenuji prvním palubním důstojníkem Žabáka a pověřuji jej programovým řízením oddílu.
 
6. Pochvala:
Vedení oddílu vyslovuje pochvalu Kodymu za úspěšné složení zkoušky vlčat Tři bílé tesáky a uděluje mu právo nošení příslušného odznaku na kroji.

 
7. Poděkování:
Admiralita Kotvy děkuje všem, kdo se zúčastnili brigády dne 30.8.2009 a pomohli při úklidu klubovny a skladu před zahajovací oddílovou, při úpravě okolí klubovny a při sušení a ukládání táborového vybavení oddílu.
 
8. Plnění odborek:
Odborku, vlčka či světýlko školního prospěchu na konci školního roku 2008/2009 získali a obhájili Píďa, Ilča, Rosnička, Rybka, Karol, Davoš, Ilič, Bartík, Bertík, Mourek a Rarášek.
 
9. Plnění stezek:
Kromě bodování hlavně stezky ukazují každému, jak se zlepšuje, co už umí a kolik ještě zbývá ke splnění dané zkoušky. Na táboře bylo vidět, kdo se stará a jak se zlepšil. Hlavně pro ty starší je důležité to, aby pěkno u a vyplněnou stezkou šli příkladem mladším a nováčkům. A svými znalostmi jim pomáhali při činnosti v klubovně i na vodě .
 
10. Příchod do oddílu:
Díky Medvědovo usilovné práci na kotváckém webu, kde jsme zajímavými kronikami a fotkami z akcí upoutali rodiče několik nováčků, kteří projevili zájem se přijít podívat do klubovny. Je na každém z nás, jak se budou v klubovně a v oddílu cítit a vydrží v další činnosti.
 
11. Ukončení činnosti:
O prázdninách s osobních a časových důvodů ukončila členství v oddílu Raple. Přejeme jí v další činnosti a v životě vše dobré a těšíme se někde na vodě.
 
12. Vodácké vybavení:
Je úplně jedno, jestli máte vodáckou a jinou výbavu svojí nebo přidělenou z oddílu. Je třeba se o ní řádně starat, udržovat jí v čistotě a nepoškozenou. Soukromou výbavu s vámi řeší rodiče, u oddílové potřebujeme nahlásit jakékoliv poškození. Jde o to, že když víme např. o malém natržení vesty, dá se opravit - s rozpadlou vestou se už nic neudělá. To samé je se stanem i např. loďákem a dalším vybavením. Nebudeme připomínat, že každý přístup při hrubém zacházení s výbavou typu „to je oddílový - to je dobrý, žádný strachy“ bude řešen okamžitým odebráním oddílového vybavení .
 
13. Vyslovení nelibosti:

Rozhodnutím Admirality oddílu se do konce sezony zastavuje za nevratné posprejování Sopťovy lodi, neoprávněný vstup do klubovny (kdy Kašpy získal klíče pod záminkou přípravy dřeva) Kašpymu, Rosničce a Ilče využívání přidělené lodi a ukládá se jim do konce října 2009 řádně za dozoru plnoletého člena vedení oddílu dokončit opravy všech laminátových lodí včetně zabroušení záplat a označit všechny lodě inventárními čísly určeným způsobem. Připomínám, že platí zákaz vstupu do klubovny bez dozoru plnoletého vedoucího, seznam oprávněných držitelů klíčů od klubovny a loděnice bude zpracován během září a uveřejněn v říjnovém Strážním koši.

 
14. Galerie oddílu:

Mourek – Tomáš Moureček

Vstup do oddílu: 6.10.2008

Úspěchy v oddíle:
•  Nejklidnější výraz na Teplé na Tobogánu a pod kolonádou

•  Velmi pěkný zápis v kronice z ČPV Teplá

•  Neúnavný nosič pantoflů do lodi

 
15. Plán činnosti na září 2009:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S – skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce , bodovaná jedenkrát v měsíci
N – nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:
8.9.2009 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
12-13.9.2009 - D - ČPV Úhlava - Klasik
19.-20.9.2009 - Z - ČPV Hamerský potok - Čert
Tipy na akce (odkazy v ČEKÁ NÁS: a na ):
26.9.2009 - Pražský maratónský tříatlon - Žabák
26.9.2009 - Křížem krážem republikou 2009 ???

výhledový plán na říjen a listopad 2009:
6.10.2009 - Z - oddílovka v krojích - Žabák
10.10.2009 - D - Stopou bratra Šiwy - Kaštan
17.-18.10.2009 - Z - Zamykání Radbuzy a splutí - Žabák
28.10.-1.11.2009 - Z - Podzimky - Líčov - Jana
3.11.2009 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
6.-7.11.2009 - D - Klíč k městu Karla IV. - Kaštan
14.11.2009 - D - Zamykání Úhlavy Přeštice - Žabák

 
Pokyny k akcím:
ČPV Úhlava – 12-13.9.2009 – „D“:

Závody ČPV Úhlava a pro zájemce opakované splutí i v neděli. Informace k akci budou po oddílovce vyvěšeny v ČEKÁ NÁS: a na .
Vedoucí akce: Klasik – 608846598 (klasik(zavinac)machr.cz)
Jednodenní verze: Žabák – 731 449 747 (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz)

 
ČPV Hamerský potok – 19.-20.9.2009 – „Z,S“:

Závody ČPV a ČPV mládeže Hamerský potok a opakované splutí, spaní ve stanech v kempu u Ratmírovského rybníka (o stany se postará kormidelník družiny), jídlo vlastní (po závodě tradiční občerstvení), skupinové vaření!!! Kormidelníci družin pošlou do pondělí 14.9. družinou sestavený jídelníček ke schválení Čertovi na certkotva(zavinac)seznam.cz (večeře, snídaně a 2x svačina).
Sraz: v sobotu 19.9.2009 v 10:00 hodin na klubovně, v 10:20 nejpozději odjezd.
Jídlo: vlastní na celý víkend (po závodě tradiční občerstvení), skupinové vaření.
Sebou: věci na vodu, na spaní (spacák, karimatka), ešus, lžíce, hrneček, 7 věcí včetně doplněné KPZ.
Přihlášky: se zaplacením nevratné zálohy 200,- Kč nejpozději na úterní schůzce 15.9.2009
Návrat: v neděli 18:30, rozchod po uklizení veškerého materiálu.
Cena akce: 450,- Kč (zahrnuje dopravu, startovné, kemp, permici na místní dopravu)
Vedoucí akce: Čert . – 777175163 (certkotva(zavinac)seznam.cz)

 
16. Měsíční úkol:

Do 29.9.2009 zaplatit zálohu na registraci 2010 ve výši 400,- Kč, na příští měsíc si začněte připravovat vandrbuchy.

 
17. Měsíční závod:

Na oddílovce 6.10.2009 proběhne závod Barvy podzimu (sběr a lisování listů, poznávačka listů a plodů volně rostoucích stromů a keřů a vytvoření koláže) a pro skauty a skautky „Špalík“ (dřevem z naštípaného špalku přepálit provázek).

 
18. Oddílový obchůdek nabízí:

- oddílové tričko (různé velikosti) 200,- Kč
- Skautskou stezkou (encyklopedie) 170,- Kč
- sešitek na technický zápisník 30,- Kč
- uzlovací lanko 150 až 170 cm 20,- Kč
- skautský šátek (modrý, žlutý) 40,- Kč
- domovenka „Plzeň“ 20,- Kč
- číslo oddílu 8,- Kč
- oddílové barvy 12,- Kč
- šňůrka k píšťalce 6,- Kč
- samolepky se znakem oddílu 3,- Kč a 7,- Kč (velká)
- pohlednice ze života oddílu 5,- Kč

 
19. Oddílová burza:

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

 
V Plzni dne 7.9.2009
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2009:
leden, únor, březen, duben, květen, červen a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec