Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva91.e-plzen.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
listopad 2009
 
1. Docházka:

Docházka oddílu byla v říjnu 2009 velmi dobrá – 90,48%, ani jednou nechyběli Kašpy, Poděs, Bertík, Ilča, Rarášek, Davoš, Kody, Ježek, Rybka, Želva a Anička. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (93,3%), nejhorší Rejnoci (86,7%). Měsíční úkol – přinést řádně vedený vandrbuch nesplnili Kašpy, Bertík, Adam, Rarášek, Bart, Řízek a Anička.

 
2. Žabí kwak:

Tak tu máme listopad – měsíc padajícího listí. Dny se krátí, začíná být podzimně pošmourno, ale Kotva se nedá! První listopadový den jsme se vrátili z podzimek z Novohradských hor, ze základny Ličov. Někteří z nás byli prvně sami od rodičů a to rovnou na 5 dní. Zvládli to velmi dobře, sice občas nějaká slzička a „tohle já nejím“, ale za působení starších to přežili bez újmy a i s úsměvem. Řízek (Martin) a Želva (Aneta) na této výpravě dokonce získali své skautské přezdívky. Mám radost z toho, jak jste se po celé podzimky k sobě chovali, a i z přístupu starších, kteří pomáhali těm, co už z cyklistiky neviděli a tak nějak ani nevnímali. Závěrečnou jízdu zručnosti jsme si maximálně užili jako odměnu za celou akci. Byl to pravý skautský duch. V listopadu nás čekají dvě tradiční akce a to soutěže Klíč k městu Karla IV. a Velké klání v uzlování. Na „Karlovi“ se Kotva se svým duchem neztrácí a leckdy předčí i místní. Uzlování je naopak rutina a „disciplína“. I tak nadále očekáváme vaše příkladné nasazení a udržení si Kotváckého ducha, který je vidět. Odměnou vám bude dobrý zážitek a pro některé i předávání cen za umístění v ČPV 2009 v Praze na Strahově. Tak Kotvě zdar! A pamatujte – v životě i při závodech vítězí ten, kdo je připraven.

Žabák

 
3. Výsledky měsíčního bodování říjen 2009: bodovací arch

Družiny:

1. Rejnoci

průměr 132,8 b.

 

 

2. Žraloci

průměr 115,5 b.

 

 

3. Kosatky

průměr 104,0 b.

 

 

4. Delfíni

průměr 102,6 b.

 


Jednotlivci:

1. Rybka

191 b.

 

 

2. Kody

176 b.

 

 

3. Davoš

160 b.

 

 

4. Píďa

158 b.

 

 

5. Rosňa

145 b.

 

 

6. Ježek

140 b.

 

 

7. Kašpy

123 b.

 

 

8. Želva

121 b.

 

 

9. Ilča

113 b.

 

 

10. Rarášek

107 b.

 

 

11. Bertík

106 b.

 

 

12. Poděs

105 b.

 

 

13. Adam

103 b.

 

 

14. Hvězdička

102 b.

 

 

15. Klárka

95 b.

 

 

16. Bětka

88 b.

 

 

17. Anička

80 b.

 

 

18. Bart

77 b.

 

 

19. Rampun

76 b.

 

 

20. Mourek

63 b.

 

 

21. Řízek

61 b.

 

V celoročním bodování je zatím na prvním místě Kody se 413 body, nejlepší družinou jsou Rejnoci s průměrem 290,1 bodu na jednotlivce.

 
4. Celkové výsledky ČPV 2009:

C2 M:

1. místo

Sopťa – Píďa

 

4. místo

Kody – Rarášek

 

5. místo

Ilča – Mourek

 

9. místo

Rybka – Bertík

 

18. místo

Rosnička – Bertík

 

19. místo

Kody – Poděs

 

20. místo

Kašpy – Adam

 

24. místo

Píďa – Bart

 

25. místo

Rybka – Bart

 

28. místo

Poděs – Ilič

     

K1 hoši:

3. místo

Kašpy

     

K1 dívky:

5. místo

Rosnička

 

11. místo

Rybka

     

C2:

8. místo

Medvěd – Davoš

 

13. místo

Žabák – Hvězdička

 

14. místo

Pískle – Martina

 

21. místo

Kaštan – Sokolí máma

 

26. místo

Martin – Jana

 

71. místo

Medvěd – Kody

 

119. místo

Mour – Bety

 

128. místo

Švéd – Poděs

 

135. místo

Mour – Želva

     
C1: 26. místo Sopťa
     

K1 muži:

16. místo

Klasik

 

52. místo

Čert

   
K1 ženy: 19. místo Vlčice

Všem děkujeme za bojovnost a nasazení v závodech ČPV a věříme, že i v příštím roce se naše posádky budou umísťovat na předních místech tabulky. Zvláště pak přejeme hodně úspěchů Sopťovi, který nám už přerostl do kategorie dospělých C1.
 
5. Jmenování patronů družin:
Po vzájemné dohodě Admirality Kotvy určuji družině Delfínů jako patrona Žabáka a družině Žraloků Kaštana, Sokolí máma zůstává patronkou Kosatek a Vlčice patronkou Rejnoků.
 
6. Pochvala:
Vedení oddílu vyslovuje pochvalu:

- za statečnost při splutí horního Hameráku na kajaku Rosničce a háčkům Kodymu, Ilče a Poděsovi a uděluje jim „kotvičku za odvahu“

- Adamovi a Želvě za příkladné skautské chování na Podzim-kách v Líčově

- Sopťovi, Pídě, Kašpymu, Kodymu, Raráškovi, Rosně, Ilče a Mourkovi za vzornou reprezentaci oddílu v seriálu závodů Českého poháru vodáků 2009 a umístění v „první pětce“ svých kategorií, pro předání cen a medailí si pojedou dne 21.11.2009 na slavnostní vyhlašování výsledků do Prahy.
 
7. Poděkování:
Admiralita Kotvy děkuje tatínkovi Adama Petrovi Polákovi za tašku gumycuků na vlek a Sokolí mámě za přípravu cyklistických a pěších výletů na Podzimkách v Líčově.
 
8. Plnění odborek:
Na letošních podzimkách si žabičky a vlčata rozšířily sbírku lovených odborek o Cyklistu. Všichni skvěle zmákli nejtěžší bod této odborky - jízdu zručnosti. Teoretickými body bezpečnosti jízdy a silničního provozu se budeme zabývat na družinovkách tak, aby si ti nejpilnější z vás mohli rukávy svých krojových košil novou nášivkou ozdobit co nejdříve.
Skauti a skautky pokračovali v plnění odborky Sportovec, kde je cyklistika jednou z odborností. Připomínáme, že je nutné, abyste se o potvrzení splněných bodů všech odborek sami a včas hlásili u členů admirality nebo příslušných instruktorů.
 
9. Plnění stezek:

27.10.2009 úspěšně ukončil plnění Pěšinky Pidilidí Davoš, bohužel 27 dní po limitu, takže žádnou měsíční rentu nezískal… Dnem 1.11.2009 začíná plnit Lodnickou zkoušku, měsíční rentu 10 bodů může získat při jejím úspěšném splnění do 30.10.2010.
Pěšinku Pidilidí nesplnil do dovršení věku 9 let Bertík, vzhledem k tomu, že nemá splněno pouze odpracování brigády a Modrý život, je mu termín pro plnění Admiralitou prodloužen do vánoční oddílovky.

 
10. Zastavení činnosti:
Pro soustavné neskautské chování a narušování činnosti oddílu zastavuji Poděsovi činnost v oddíle na tři měsíce do 31.1.2010 a podmíněně jej vylučuji z oddílu se stanovením zkušební doby do 31.1.2011. Po dobu zkušební doby (1.2.2010 až 31.1.2011) mu bude umožněna účast na víkendových akcích pouze za předpokladu, že se za předchozí měsíc nedopustí žádného narušení kázně ani jiného prohřešku.
 
11. Vodácké vybavení:

•  Letošní vodácká sezóna již skončila a to znamená, že každý vrátí přidělenou vestu, helmu, loďák, pádlo, šprajdy. Prohlédněte si svěřené věci, přijímat se budou čisté, suché, drobně opravené nejpozději na družinovkách 24.11.2009. Kdo neodevzdá, připraví si sumu peněz odpovídající ceně neodevzdaného materiálu. V případě poškození vyžadující opravu větší než drobnou kontaktujte do 10.11.2009 svého patrona a v Admiralitě najdeme řešení. Na dětské eskymáky budou vesty a pádla zapůjčovány na bazénu.

 
12. Galerie oddílu:

Lenka Skřivanová – Vlčice

Vstup do oddílu: 1.9.2008

Úspěchy v oddíle:
•  vedoucí Pidilidí

•  patron družiny Rejnoků

•  hlídaná kajakářka

•  19. místo v Českém poháru vodáků v kategorii K1ž

 
13. Plán činnosti na listopad 2009:
Informace a pokyny k akcím nově zkušebně na Facebooku – vstup z oddílového webu přes ikonky
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S – skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce , bodovaná jedenkrát v měsíci
N – nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:
28.10.-1.11.2009 - Z - Novohradské hory - kola - Sokolí máma
3.11.2009 - Z - oddílovka v krojích - Kaštan
6.-7.11.2009 -D - Klíč k městu Karla IV. - Kaštan
21.11.2009 -V - Vyhlašování ČPV - Čert
28.11.2009 -D - Velké klání v uzlování - Vlčice
29.11.2009 -D - Dětské eskymáky - Žabák

Tipy na akce (odkazy v ČEKÁ NÁS: a na ):
22.11.2009 - Mistrovství ČR ve skládání Puzzlí - krajské kolo

výhledový plán na prosinec 2009:
1.12.2009 - Z - oddílovka v krojích - Žabák
8.12.2009 - Z - plavání na Slovanech - Kaštan
11.-13.12.2009 - Z - výprava na Slavkáč - Čert
12.-13.12.2009 - Z - výprava Pidilidí - Vlčice
19.12.2009 - D - Betlémské světlo - Sopťa
20.12.2009 - D - Dětské eskymáky - Žabák
22.12.2009 - Z - Vánoční oddílovka - Admiralita
23.12.2009 - D - Věšení dobrot pro zvěř - Žabák
24.12.2009 - N - Troubení koled z věže - Žabák

 
Pokyny k akcím:
Klíč k městu Karla IV. – 6.-7. 11. 2009 – „D“:

Orientační skautský závod po Karlových Varech se zaměřením na znalosti o městě, spaní v tělocvičně, doprava auty, jídlo vlastní. V pátek večer koupání v Termálu, sraz v pátek v 16:15 hodin na klubovně, návrat v sobotu kolem 19:00 hodiny tamtéž.
S sebou: spacák, karimatku, plavky, ručník, oddílové tričko a kroj, teplé oblečení, čepici a rukavice, baterku, přezůvky do klubovny, pevné boty a pláštěnku.
Předpokládaná cena akce je 200,- Kč, přihlášky se zaplacením nevratné zálohy 100,- Kč nejpozději na oddílovce 3.11.2009.
Vedoucí akce: Kaštan (milanlegat(zavinac)seznam.cz) - 603419470

 

Velké klání v uzlování – 28.11.2009 – „D“ - info:
Skautské závody čtyřčlenných týmů a jednotlivců v uzlování nejen šesti základních uzlů, jídlo vlastní, na občerstvení bude jen čaj.
Sraz: v sobotu 28.11 v 9:00 hodin u kluboven na Senečáku, zahajovací nástup: 9:30 hodin
Konec: cca 15:30 hodin
Základní disciplíny: 6 uzlů jednotlivě, dřevařská smyčka, 6 uzlů za zády, 6 uzlů poslepu, uvázání kolmé vazby, uvázání „neznámého“ uzlu podle předaného obrázku
Doplňkové disciplíny: ambulák na laně s přivázaným koncem, osmička, 3 uzly jednou rukou, dobráček na šátek, svázání lana a plachty, zvednutí lanové houpačky do větší výšky
S sebou: 7 věcí, skautský kroj, přezůvky do klubovny, hrníček na pití
Přihlášky týmů i jednotlivců do 24.11.2209
Startovné: 20 Kč/os.
Vedoucí akce: Vlčice – 604918643 ( lenka.skrivanova(zavinac)seznam.cz )

 
Dětské eskymáky – 29. 11. 2009 – „D“ - info:
... rok se s rokem sešel a tak jsou tady opět Dětské eskymáky.
Sraz: v neděli 29.11.2009 v 10:30 hodin před bazénem TJ Radbuza
Sebou: 100,- Kč na zálohu na zámek, plavky, ručník, mýdlo
Přihlášky: průběžně na FB nebo mailem Žabákovi
Konec: 13:00 hodin
Cena akce : 70,- Kč za dvouhodinovku
Další budou: 20. prosince 2009, 10. ledna 2010, 14. února2010, 21. března 2010 od 9 do 11 hodin
Vedoucí akce: Žabák (ales.skrivan(zavinac)seznam.cz) – 731449747
 
14. Měsíční úkol:

Do 24.11.2009 odevzdat řádně vyčištěný a opravený zapůjčený vodácký materiál.

 
15. Měsíční závod:

Na oddílovce 1.12.2009 proběhne závod družin a jednotlivců zaměřený na paměť, pozorování a signalizaci.

 
16. Oddílový obchůdek nabízí:

- oddílové tričko (různé velikosti) 200,- Kč
- Skautskou stezkou (encyklopedie) 170,- Kč
- sešitek na technický zápisník 30,- Kč
- uzlovací lanko 150 až 170 cm 20,- Kč
- skautský šátek (modrý, žlutý) 40,- Kč
- domovenka „Plzeň“ 20,- Kč
- číslo oddílu 8,- Kč
- oddílové barvy 12,- Kč
- šňůrka k píšťalce 6,- Kč
- samolepky se znakem oddílu 3,- Kč a 7,- Kč (velká)
- pohlednice ze života oddílu 5,- Kč
- Modrá hvězda (cyklus 5ti románů) 1.300,- Kč + pošt.

 
17. Oddílová burza:

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlaste Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

 
V Plzni dne 3.11.2009
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2009:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec