Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
leden 2007
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v prosinci 2006 pouze 65,62%, stoprocentní docházku měli Kašpárek, Hádě a Mat. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (76,7%), nejhorší opět Sardinky (60,0%). Naprosto nevyhovující docházku zatím mají Langoš a Lukáš – 36,36%, špatnou docházku má Péťa (63,64%), kterému končí zkušební doba a dosud nesplňuje požadavek alespoň 70% docházky.

Měsíční úkol – výrobu ozdoby na vánoční stromeček nesplnili Kikina, Rádio, Patrick, Mat, Langoš a Lukáš, úkol z října (doplnění KPZ) dosud nesplnila Patrick, které jej ukládám splnit do konce ledna 2007.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:
Družiny:

1. Kosatky

průměr 82,6 b.

2. Žraloci

průměr 76,0 b.

3. Sardinky

průměr 48,0 b.

 

Jednotlivci:

1. Hádě

112 b.

2. Kašpárek

103 b.

3. Mat

89 b.

4. Žabka

81 b.

5. Anka

79 b.

6. Kody

76 b.

7. Sopťa

75 b.

8. Poděs

74 b.

9. Honza

73 b.

10. Kikina

64 b.

11. Červenáček

58 b.

12. Péťa

49 b.

13. Rádio

16 b.

14. Langoš

10 b.

15. Lukáš

9 b.

16. Patrick

8 b.

V celoročním bodování je zatím na prvním místě Anka s 494 body, nejlepší z družin jsou Žraloci s průměrem 419,8.
 
3. Povýšení:
Dnem 21.12.2006 povyšuji do hodnosti lodivoda Zagra a Hádě, kterou pověřuji dohledem nad družinou Kosatek, Anku do hodnosti člunaře Kosatek a Kašpárka do hodnosti člunaře Sardinek.
 
4. Pochvala a uznání:
Vyslovuji uznání kapitána oddílu a poděkování Medvědovi za vytvoření nových internetových stránek oddílu a uděluji oddílové šátky Háděti a Sopťovi za obětavou práci pro oddíl. Děkuji Pískleti za spolupráci při doplnění kroniky oddílu za rok 2006 a jejím elektronickém zpracování.
 
5. Ukončení nováčkovské zkoušky:
V lednu končí zkušební doba Péťovi, kterému ukládám na družinovkách 31.1.2007 předložit splněnou nováčkovskou zkoušku a zejména zlepšit docházku alespoň na 70%.
 
6. Plán činnosti na leden 2007:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

3.1.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
5.-7.1.2007 - D   zimní táboření - Čert
10.1.2007 - Z   plavání - Světýlko
24.1.2007 - Z   plavání - Kaštan
27.-28.1.2007 - Z   oddílová výprava - Kaštan
7.2.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan

výhledový plán na únor 2007:

7.2.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
9.-11.2.2007 - Z   výprava na Přimdu - Kaštan
14.2.2007 - Z   plavání po schůzce - Kaštan
25.2.-2.3.2007 - Z   jarňáky na Monte Negro - Čert
7.3.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan

 
Pokyny k akcím:
 
Jarní prázdniny – 25.2.-2.3.2006 – „D“

Lyžařská výprava do Krkonoš na Monte Negro (sjezdovky – boby – běžky) s ubytováním v horské chatě. Předpokládaná cena 1.000,- Kč (v ceně doprava, ubytování, jídlo) + vleky, možno i s rodiči. Přihlášky a zaplacení účastnického poplatku do 31.1.2007.
Vedoucí akce: Čert – 777175163

 
7. Měsíční úkol:
Do 31.1.2006 doplatit registraci (doplatek registračního poplatku 200,- Kč, noví členové celý registrační poplatek 600,- Kč) a odevzdat průkazky Junáka a ČSK k potvrzení registrace, noví členové dodají fotografii na průkazku.
 
8. Měsíční závod:
Skautská všehochuť proběhne na oddílovce 7.2.2007 formou Kaštanova testíku (skauting a oddíl, orientace, zdravověda, teorie vodáctví a další).
 
9. Oddílová burza:
V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.
 
V Plzni dne 2.1.2007
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec a poslední strážní koš