Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
duben 2006
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v březnu 2006 70,17%, stoprocentní docházky dosáhla pouze Patrick (Varani), z družin měli nejlepší docházku Varani (76,7 %). Nejlepší docházku od počátku roku mají dlouhodobě Anička (89,13%) a Sysel (88,89%). Měsíční úkol – uložení převlečení na vodu v klubovně splnili pouze Anička, Honza II, Žabka a Raple.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:
Družiny:
1. Delfíni B průměr 61,8 b.
2. Varani průměr 58,4 b.
3. Delfíni A průměr 54,5 b.
 
Jednotlivci:
1. Higi 77 b.
2. Patrick 76 b.
3. Kořen 74 b.
4. Rádio 73 b.
5. Mat 69 b.
6. Kikina 66 b.
7. Anička 61 b.
8. Tomík 56 b.
9. Žížala 50 b.
10. Kašpárek 43 b.
11. Sopťa 40 b.
12. Honza I 39 b.
13. Červenáček 33 b.
14. Honza II 32 b.
15. Žabka 30 b.
16. Hádě 8 b.
 
3. Pochvala:
Uděluji pochvalu a děkuji Rapli a Kikině za pomoc při přípravě srazu kapitánů ve Skvrňanech a při Otvírání Mže, Háděti za pomoc na Otvírání Mže, Harrymu za zorganizování pomoci při údržbě vleku za autobus před sezonou a Křemílkovi za přípravu prezentace oddílu na srazu kapitánů. Za pomoc při údržbě velkého vleku děkuji Harrymu, Higimu a Žížalovi.
 
4. Příchod do oddílu:
V březnu do oddílu přišli Honza II a Žabka, zařazuji je k delfínům B, zkušební dobu stanovuji v délce 6 měsíců a ukládám složit nováčkovskou zkoušku do konce října 2006. Patrony pro plnění NZ jim určí Světýlko. Dále přišla od Kralovických skautů Mňouk, která nám dle svých časových možností pomůže při zajišťování akcí oddílu.
 
5. Povýšení, ustanovení do funkcí:
Dnem 1.4.2006 jmenuji: Čerta prvním palubním důstojníkem s pověřením vedení vodáckého výcviku Kořena kormidelníkem družiny Delfínů A Sopťu člunařem družiny Delfínů A. Od stejného data mají rozhodující hlas při poradách Admirality pouze Kaštan a Čert, Světýlko, Vodoměrka, Velký Koření a Křemílek mají pouze hlas poradní.
 
6. Vyslovení nelibosti:
Vyslovuji nelibost Křemílkovi z důvodu špatného vedení družiny Žraloků a nezajištění programu družinovky dne 28.3.2006 a předání informací o dalších víkendových akcích oddílu. Situace v družině Žraloků, u jejíchž některých členů již delší dobu pozoruji nezájem o hlavní činnost oddílu a přezíravý postoj k mladším členům, bude řešena na Admiralitě dne 11.4.2006 včetně možnosti ukončení činnosti této družiny.
 
7. Odchod z oddílu:
Dne 28.3.2006 odešel z oddílu Alky.
 
8. Přidělení vodáckého materiálu:
V březnu proběhlo přidělení vodáckého materiálu, seznamy mají k dispozici vedoucí družin, po jejich zkontrolování a odstranění případných chyb budou vyvěšeny ve skladu a v prostoru na ukládání vest a převlečení. Důrazně upozorňuji, že různá zapomenutí přidělených věcí, jejich neuložení a další závady budou nekompromisně řešeny v prvním případě vyslovením nelibosti, v druhém černou bednou a třetím odebráním veškerého materiálu na 1 rok..
 
9. Doplnění internetových stránek, kronika:
Děkuji Kikině a Syslovi za pomoc při doplňování internetových stránek, Boža jejich příspěvky ale ještě nestihl zpracovat. Kvalita zápisů v kronice je v poslední době víc než hrozná, což chápu společně s přístupem ke zpracování doplnění stránek oddílu jako výraz nezájmu starších členů o oddíl a jeho další existenci.
 
10. Tábor 2006:
Tábor bude možné uskutečnit pouze v případě, že někdo z členů oddílu starší 18 let složí do doby schvalování uspořádání tábora zkoušku zdravotníka. Pokud bude tábor uspořádán, bude jeho kapacita naplněna přednostně členy oddílu ročníku narození 1992 a mladší s doplněním aktivních členů oddílu ročníku narození 1991. Starší členové oddílu se budou moci zúčastnit tábora pouze za předpokladu aktivní a účinné pomoci při jeho vedení. Pro případ, že nebudeme schopni z důvodu absence zdravotníka uspořádat tábor vlastní, jednám s vedením 99.OVS Žlutý kvítek a 92.OVS Kotva B o možnosti účasti cca 10 dětí + jednoho vedoucího na jejich táborech.
 
11. Plán činnosti na duben 2006:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

5.4.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
8.4.2006 D Chlupatý tenisák - Křema
8.4.2006 V-B  Jarní potoky - Čert
9.4.2006 Z  Brigáda na klubovně - Kaštan
11.4.2006 Č Admiralita - Kaštan
14.-17.4.2006 Z  velikonoční plavba po Ohři - Kaštan
23.4.2006 V-A(B)  Otava pro drsňáky - Čert
29.4.-1.5..2006 Z  ČPV Otava + soustředění - Kaštan

výhledový plán na květen a červen:
3.5.2006 Z  oddílovka v krojích - Kaštan
5.-8.5.2006 Z  plavba po Vltavě - Kaštan
19.-22.5.2006 V-A  Rakousko (Salza, Steyr) - Helča
27.-28.5.2006 Z  ČPV Sázava + kanál ČB - Čert
10.-11.6.2006 Z  Berounka s rodiči a přáteli - Kaštan
17.-18.6.2006 V-B,R  ČPV Teplá, Střela - Čert.

 
12. Pokyny k akcím:
 
ČPV Otava + soustředění – 29.4.-1.5.2006:
Akce proběhne na Otavě s tábořením na skautské základně na Paulině louce, kdy budeme spolupracovat na zajištění závodu poskytnutím cca 5 pomocníků rozhodčích a pomocí při občerstvení a prezentaci, v dalších dnech bude probíhat lodní výcvik včetně sjíždění Otavy na raftu dle aktuálního stavu vody za účasti instruktorů TJ Union, předpokládaná cena akce je 300,- Kč, doprava je zajištěna autobusem společně s 99.OVS Žlutý kvítek. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 150,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 17.4.2006 na Velikonoční plavbě, po tomto datu budou zbylá místa v autobuse nabídnuta zájemcům z TJ Union.
 
Plavba po Vltavě – 5.-8.5.2006
Splutí Vltavy z Lenory do Českého Krumlova společně s 93.OVS Delfíni, doprava zajištěna autobusem, táboření na vodáckých tábořištích a v kempech, předpokládaná cena akce včetně poplatků za kempy je 400,- Kč. Přihlášky celých posádek u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 200,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek 17.4.2006 na Velikonoční plavbě, po tomto datu budou zbylá místa v autobuse nabídnuta zájemcům z KČT Úhlava.
 
ČPV Sázava + cvičný kanál ČB – 27.-28.5.2006
Splutí Sázavy z Týnce do Pikovic s účastí na ČPV, méně zkušení na raftu, doprava zajištěna autobusem společně s 99.OVS Žlutý Kvítek a 93.OVS Delfíni, táboření v areálu cvičného kanálu v Č. Budějovicích, předpokládaná cena akce je 250,- Kč. Přihlášky u Kaštana včetně složení nevratné zálohy 150,- Kč/os. Uzávěrka přihlášek bude 8.5..2006 na Plavbě po Vltavě, po tomto datu budou zbylá místa v autobuse nabídnuta zájemcům z ostatních oddílů přístavu
 
13. Schůzka rodičů k táboru a Valná hromada SK:
Dne 20.4.2006 se uskuteční od 17.00 hodin na klubovně v Říční ulici schůzka rodičů k táboru spojená s Valnou hromadou Sportovního klubu Kotva, která bude zejména zaměřena k projednání letního tábora a další činnosti oddílu. Účast je nutná a budu potěšen, pokud se sejdeme v co největším počtu.
 
14. Měsíční úkol:
Do 12.4.2006 dát rodičům přečíst Strážní koš a toto potvrdit podpisem – 3 body, do 19.4.2006 – 1 bod, do 26.4.2006 doplnit a nechat si zkontrolovat KPZ – 7 až 1 bod.
 
15. Měsíční závod:
Na květnové oddílovce proběhne závod ve znalostech teorie techniky jízdy na vodě, bezpečnosti na vodě, kilometráže, typů a vybavení lodí a podobně formou testu.
 
16. Oddílová burza:
V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

K dispozici je několik sjezdových lyží různých délek za symbolickou cenu!!!
 
V Plzni dne 5. dubna 2006
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:

leden, únor, březen a poslední strážní koš