Junák – svaz skautů a skautek ČR
přístav „Omaha“
91. oddíl vodních skautů

„KOTVA“ Plzeň
http://kotva.zde.cz
 
Ze strážního koše
 
 
 
 
květen 2007
 
1. Docházka:
Docházka oddílu byla v dubnu 2007 pouze 68,87%, stoprocentní docházku měli jen Píďa, Poděs a Kody. Z družin měli nejlepší docházku Kosatky (80,5%), nejhorší Žraloci (61,1%), což způsobili zejména svojí neustále nízkou docházkou Langoš a Lukáš. Měsíční úkol – předložení techničáku ke kontrole nesplnili Honza, Mat, Žabka a již tradičně Langoš a Lukáš, kteří dosud neodpracovali ani dvouhodinovou brigádu na klubovně.
 
2. Výsledky měsíčního bodování:

Družiny:

1. Kosatky

průměr 140,8 b.

2. Sardinky

průměr 92,3 b.

3. Žraloci

průměr 69,8 b.

 

Jednotlivci:

1. Píďa

150 b.

2. Kody

149 b.

3. Poděs

148 b.

4. Sopťa

141 b.

5. Ilča

116 b.

6. Kašpárek

112 b.

7. Honza

107 b.

8. Mat

97 b.

9. Patrick

92 b.

10. Žabka

89 b.

11. Péťa

73 b.

12. Červ

48 b.

13. Anička

47 b.

14. Sabča

42 b.

15. Vopice

36 b.

16-17. Langoš, Lukáš

18 b.

18. Eliška

14 b.


V celoročním bodování je zatím na prvním místě Píďa s 987 body, nejlepší z družin jsou Kosatky s průměrem 763,6 b..
 
3. Docházka:
Od počátku školního roku mají vynikající docházku Píďa (95%), Mat (91%), a Ilča (91%). Naprosto nevyhovující docházku mají dlouhodobě Langoš a Lukáš, pouhých 45%.
 
4. Ukončení členctví :
K 1.5.2007 ukončuji členství v oddíle Langošovi pro soustavně nízkou docházku, nezájem o činnost oddílu, soustavnou nekázeň a neplnění úkolů a nesplnění nováčkovské zkoušky v prodlouženém termínu. Lukáš nebude nadále pro svůj nízký věk bodován, vlčáckou zkoušku si bude plnit ze stejného důvodu od ledna 2008.
 
5. Příchod do oddílu :

V dubnu se do oddílu přihlásili Sabina, kterou zařazuji do družiny Kosatek, a Vopice a Eliška, které zařazuji do družiny Sardinek, nováčkovskou zkoušku ukládám splnit do 3110.2007.

 
6. Pochvala:
Uděluji pochvalu Sopťovi, Pídě a Kašpárkovi za reprezentaci oddílu na ČPV Otava.
 
7. Poděkování:
Vedení oddílu děkuje za pomoc při úpravě tábořiště ve dnech 14.-15.4.2007 Melounovi, Kolečkovi, Medvědovi, Těpíkovi, Mírovi Svobodovi, paní Krechové a paní Štruncové. Při dalších brigádách budeme už jen sekat trávu a zabezpečovat vstupy do mlýna, případně připravovat dříví do kuchyně.
 
8. Tábor 2007:
Letošní tábor se bude konat v termínu od 30.6. do 21.7.2007 v areálu Korečnického mlýna u Sedlecka, vzhledem k tomu, že tábor letos poprvé nebude ústředím Junáka dotován, bude jeho cena 3.000,- Kč, která je splatná do 20.6.2007. Přihlášky na tábor se přijímají do 30.5.2007. Vzhledem k nutným úpravám tábořiště a vybudování tábora je nutné, aby každý z rodičů dětí, které se chtějí tábora zúčastnit, odpracoval na úpravách tábořiště nebo stavbě či bourání tábora alespoň 10 brigádnických hodin.
 
9. Vodácké tréninky:
Stále platí nabídka vodáckých tréninků každý čtvrtek v době od 16:00 do 18:30 hodin v případě zájmu alespoň 5 lidí na slalomové dráze pod Borskou přehradou, přihlášky budou uzavírány vždy předchozí středu na schůzce, vedoucím akce je Čert.
 
10. Plán činnosti na květen 2007:
Z – základní bodovaná akce s povinnou účastí
V – výběrová nebodovaná akce pro vybrané členy oddílu, při vodácky náročných akcích dle výkonnostních skupin A,B,C
R – akce s raftem (pro vlčata a žabičky)
S - skupinové vaření
D – dobrovolná nebodovaná akce
 

datum: popis akce: zajišťuje:

2.5.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
5.-8.5.2007 - Z,S   plavba po Vltavě - Kaštan
18.-21.5.2007 - V   Salza, Steyer a další - Čert
19.5.2007 - D   brigáda na Korečňáku - Kaštan
25.-26.5.2007 - V,S   ČPV Sázava + kanál ČB - Čert

výhledový plán na červen 2007:

1.-3.6.2007 - Z   plavba s Delfíny - Kaštan
6.6.2007 - Z   oddílovka v krojích - Kaštan
16.-17.6.200 - V   ČPV Blanice - Čert
23.-24..62007 - Z   Raplí výprava - Raple
30.6.-21.7.2007 - D   letní tábor - Kaštan

 
13.Pokyny k akcím:
Plavba po Vltavě – (4.)5.-8.5.2007 – „Z“

Plavba po Vltavě ze Zlaté Koruny do Boršova a z Vyššího Brodu do Českého Krumlova, spaní ve stanech v kempech, vaření po družinách, doprava osobními auty, cena akce je 700,- Kč. Podrobnosti na informačních lístcích.
Vedoucí akce: Kaštan . – 603419470

 
Plavba po Salze a Steyeru – 18.-21.5.2007 – „V“

Vodácká výprava do Rakouska na řeky s obtížností WWII s úseky WWIII pro zdatné vodáky společně se Žlutým kvítkem, předpokládaná cena akce je 1.000,- Kč + 10 EUR na kempy, doprava autobusem s vlekem, stravování vlastní.
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
Brigáda na Korečňáku – 19.5.2007 – „rodiče“

Sekání trávy na tábořišti a zabezpečování vstupů do mlýna, potřebujeme účast cca pěti rodičů, odjezd v 8:00 hodin od klubovny, ukončení předpokládáme do 17:00 hodin, pomoc dětí je vhodná.
Vedoucí akce: Kaštan . – 603419470

 
ČPV Sázava – 26.-27.5.2007 – „V“

Závody Českého poháru vodáků na Sázavě z Týnce do Pikovic, pro méně zkušené je možné při dostatečném zájmu splutí mimo závod na raftu, v neděli jednodenní soustředění na cvičném kanále v Českém Vrbném, spaní ve stanech, vaření po družinách. Předpokládaná cena akce je 400,- Kč, uzávěrka přihlášek na družinovkách 9.5.2007 se složením nevratné zálohy 250,- Kč.
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
Plavba s Delfíny – 1.-3.6.2007 – „Z“

Vodácká výprava na některou z českých řek dle stavu vody, spaní ve stanech, vaření po družinách. Předpokládaná cena akce je 300,- Kč (v závislosti na dopravě), uzávěrka přihlášek na družinovkách 16.5.2007 se složením nevratné zálohy 150,- Kč. .
Vedoucí akce: Kaštan – 603419470

 
ČPV Blanice – 16.-17.6.2007 – „V“

Závody Českého poháru vodáků na Blanici z Husince, spaní ve stanech, vaření po družinách. Předpokládaná cena akce je 350,- Kč, uzávěrka přihlášek na oddílovce 6.6.2007 se složením nevratné zálohy 200,- Kč.
Vedoucí akce: Čert . – 777175163

 
12. Měsíční úkol:
Do 30.5.2007 odevzdat přihlášku na tábor.
 
13. Měsíční závod:
Na oddílovce 6.6.2007 proběhne soutěžní dětský den.
 
14. Oddílová burza:

Nabídka: neoprenové botičky za 300,- Kč a dětský neopren za 400,-Kč – info Čert (777175163).

V případě zájmu o odprodej turistického a vodáckého vybavení nahlašte Kaštanovi (603419470) co máte zájem prodat a požadovanou cenu, seznam nabízeného vybavení předáme všem členům oddílu.

 

- prodej - NEOBOTY nové velikost cca 37 - CENA 300,-Kč

 
V Plzni dne 9.5.2007
Admirál flotily
 

STRÁŽNÍ KOŠE 2007:
leden, únor, březen , duben a poslední strážní koš

STRÁŽNÍ KOŠE 2006:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad , prosinec