SKAUTING - Buď připraven k řešení krizových situací


Jaroslav Foglar - JESTŘÁB | Sdružení přátel Jaroslava Foglara | dlouhodobá týmová hra TOKELAU - objevování tichomořských ostrovů

Naše týmy ve hře pořádané Bobří Stopou "TOKELAU" :
- první tým AT Rejnoci na lodi Kotvička - Píďa, Ilča a Kody - zakládací listina
- druhý tým AT Samarinda - Sopťa, Kašpy a Rosňa
- třetí tým Radamo - Rarach, Mourek a Davoš

Hledání ztraceného času: "Nad Lužnicí svítí slunce" a od 8 min. "Pojď s námi!" - pohled do skautského tábora z r.1937 - video

Představujeme
spřátelené skautné oddíly:

- skauti z Modré hvězdy z Českém republiky a sada pěti knih na náměty její činnosti a příběhů-1.oddíl bratra Františka Police nad Metujíi a jejich činnost mapování a dokumentace hraničních kamenů Broumovska se zápisem o tom, jak na letošním Svojsíkově závodě nejen závodili, ale i pomohli- 2. oddíl vodních skautů MIMOŇ a jejich kroniku z plavby po Vltavě s fotogalerií- oddíl Mohawkové z Příbrami a jejich kronika z velikonoční výpravy


- Eldorádo

Oddílové zkoušky:
- první skautská stezka 91 (pro nováčky)
Schéma zkoušek skautských dovedností
- zkouška Vodních Pidilidí
- zkouška Vlčat a Žabiček
- zkouška Nováčkovská
- zkouška Lodnická
- zkouška Bocmanská
- zkouška Kormidelnická

Odborky:
- odborné zkoušky skautek a skautů
- plavání - odbornost (WP)
- kanoe - odbornost (VK)
- kajak - odbornost (VJ )

Praktické:
- KPZ - Co dát do Krabičky poslední záchrany:
několik zápalek se škrtátkem (vodotěsně zabalené), malá svíčka, kousek křídy, jehla, nitě, knoflíky ke košili a kalhotům, 2 zavírací špendlíky, 3 napínáčky, 2 různě velké hřebíky, provázek, kousek drátku, kousek březové kůry nebo lihového podpalovače, náplast, gumičky, několik mincí na telefon, jízdenka MHD, známka na dopisy, několik lístků papíru a špaček tužky.
Je třeba, aby KPZ byla plochá a co nejmenší, ale skladná a přehledná, nejlépe plechová. Musí se dobře nosit v kapse. Časem sám nejlépe přijdeš na to, čím ji ještě doplnit, co ti někdy bude na výpravě chybět…
- mapové značky
- turistické značky
- v terénu pomocí vojenského systému souřadnic S-42
- mapa zimní oblohy
- malý průvodce noční oblohou (obloha zimní , jarní , letní a podzimní, katalog souhvězdí)
- květomluva - řeč květin
- léčivé bylinky s popisem
- Morseova abeceda
- animace uzlů , uzlování a vše, co k tomu patří
- turbánek
- diplomy, fonty, pregameny, rady a hry

Rádce skautské družiny:
1/2009 - tip na výpravu do Novohradských hor: RSD - Na kole Novohradskými horami.pdf (4,1 MB)

Skautský časopis:
Byli jsme vybráni jako testovací oddíl k hodnocení kvality nových skautských časopisů, v září dostane každý člen oddílu nulté číslo nového časopisu (Skaut, Roverský kmen) ke zhodnocení zdarma. - více. Nulté číslo Světýlko - zde, Skauting - zde
2009: březen - zde, duben
2008: září - zde, říjen - zde, listopad - zde

Z našich skautských zápisníků - Techničáků:


Z našich Vandrbuchů: Tip na cancák či Vandrbuch | Trapsavecký deníček |


Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Slib skautů a skautek
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
- duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.
Pro věřící: "K tomu mi dopomáhej Bůh!"

Heslo skautů
Buď připraven!!

Denní příkaz
Vykonávat denně alespoň jeden dobrý skutek.

Pozdrav
Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Palec přitom překrývá malíček a symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího. Vztyčený ukazovák, prostředníček a prsteníček vyjadřují tři body skautského slibu. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku symbolizuje přátelství skautů a skautek kolem celého světa. Při setkání si všichni skauti podávají levici. Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se pozdravili. Ve skutečnosti je to znamení, kterým se odlišujeme od neskautů.

Lilie
Naše národní organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR má ve znaku zlatou lilii, uprostřed které je bílý štít s černou psí hlavou. Nakreslil ji Mikuláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek.   

Prostřední z listů značí střelku kompasu, znamená, že skaut jde vždy přímo, neobchází těžkosti ani problémy. Tři listy lilie znamenají tři body skautského slibu i tři věkové kategorie: vlče - skaut - rover.

Skautská hymna

Junáci vzhůru volá den,
Luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
Před námi pouť vede k cíli.
Junáci vzhůru, volá den,
Junáci vzhůru volá den.

Junáci vzhůru volá den,
buď připraven buď připraven.
V obraně dobra a krásy,
Dožiješ vlasti své spásy.
Junáci vzhůru volá den,
buď připraven, buď připraven

Skautská večerka

Zapad den, slunce svit.
Vymizel z údolí, z temen hor,
odpočiň každý kdos boží tvor.

V lesa klín, padl stín.
Hasne již vatry zář.
Svatý mír kráčí z hor.
Usíná boží tvor.

Brumendo: hm...Hymna vodních skautů
91. oddíl Kotva Plzeňoriginál napsaný Mládětem
z.r. 1968


21.5.2010 uplynuly čtyři roky ode dne, kdy se vydal na poslední a nejdelší plavbu

kapitán 91. OVS Kotva z let 1968-1970 a porevoluční kapitán přístavu Omaha

Mládě (Ing. Jiří Mladějovský).


Věnujte mu s námi tichou vzpomínku....


Na svou poslední pouť odešel Václav Kuttan – Wapusk, nejstarší skaut v Plzni
V noci 3. července 2009 zemřel po delší nemoci plzeňský skaut Václav Kuttan – Wapusk ve věku nedožitých 90 let.
Václav Kuttan Wapusk se narodil 10. října 1919 a právě na podzim letošního roku by oslavil kulaté narozeniny.
Poslední rozloučení s nestorem plzeňského skautingu a vychovatelem mnoha generací mladých lidí se koná v pondělí 13. července 2009 v 10 hodin v obřadní síni plzeňského Ústředního hřbitova. Tisková zpráva